Tisková zpráva

Obec Sarata Noua dostala potřebné hygienické pomůcky

12. května 2017 dokončili lidé ze Sarata Noua, malé venkovské obce v kraji Leova v Moldávii, projekt pomoci ohromujícímu počtu chudých a starších lidí a lidí bez domova, kteří v této oblasti žijí.

Na konci roku 2016 starostka Tatiana Gorgosová zjistila, že mnoho vesničanů nemá doma koupelnu nebo jim neteče čistá voda, kvůli čemuž si nemohou prát oblečení a povlečení. Na základě této zjištěné potřeby připravila plán k renovaci nevyužívaných částí jedné z obecních budov, tak aby mohly být přeměněny na prostory s pračkami, kam by si sociálně slabí občané mohli chodit prát.

  

Starostka Gorgosová se s žádostí o pomoc s projektem obrátila na organizaci LDS Charities, která je humanitární organizací Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. LDS Charities dodaly do nových prostor tři pračky s kapacitou 8 kg prádla.

Na začátku projektu vesničané společnými silami odstranili staré a ztrouchnivělé podlahy a stropnice. Poté podlahy vybetonovali a nainstalovali vodovodní a elektrické přípojky, aby se sociálně slabí obyvatelé vesnice mohli těšit z nové prádelny.

Při slavnostním otevření prádelny stálo u praček několik dětí, které s úžasem pozorovaly prosklenými dvířky otáčející se bubny a byly fascinovány světýlky na ovládacím panelu těchto praček. Pro tyto děti a pro mnoho dalších obyvatel vesnice Sarata Noua představují tyto pračky zázrak.

Starostka odhaduje, že prádelnu, která své služby poskytuje zdarma, bude využívat až 500 lidí.

Tento projekt je teprve prvním krokem starostky Gorgosové v jejím plánu, jak pomoci chudým obyvatelům vesnice. Nyní má v plánu zřídit sprchovací kouty, aby se její spoluobčané mohli sprchovat teplou vodou a mýdlem.

Od roku 1985 přináší organizace LDS Charities ve spolupráci s vládními úřady, nevládními organizacemi a organizacemi s místní působností pomoc milionům lidí po celém světě. V souladu se zásadami osobní zodpovědnosti, vzájemné solidarity, soběstačnosti a udržitelnosti získávají jednotlivci i komunity díky organizaci LDS Charities zdroje, které potřebují k trvalému a smysluplnému zvýšení své životní úrovně.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.