Tisková zpráva

Organizace Latter-day Saint Charities zajišťuje tekoucí vodu pro rezervaci Navajo Nation

Organizace DigDeep zásobuje odlehlé domácnosti pitnou vodou

Snaha zajistit pro rezervaci Navajo Nation v jihozápadní oblasti Spojených států tekoucí pitnou vodu je v plném proudu. Latter-day Saint Charities, humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, podporuje neziskovou organizaci DigDeep v jejím úsilí zajistit v odlehlých oblastech rezervace na území Nového Mexika, Utahu a Arizony vodu domácnostem, které postrádají základní vnitřní vodoinstalaci

„Domníváme se, že v lidském životě jsou určité podmínky nebo základní potřeby, kterým je zapotřebí vyhovět, aby se člověk mohl rozvíjet a naplňovat svůj božský potenciál. Jednou z těchto základních potřeb je voda,“ řekla Julie Ramosová, ředitelka programu Clean Water Initiative, který se zaměřuje na zajištění dodávek pitné vody a který zaštiťuje organizace Latter-day Saint Charities.

Dopad pandemie

Pandemie covidu-19 dočasně přerušila práci na vnitřních vodoinstalacích v domácnostech, ale v rámci bezprostřední pomoci rezervaci Navajo Nation byly některým domácnostem zatím poskytnuty venkovní zásobní nádrže. „Již téměř rok jsme nezhotovili žádnou vodoinstalaci v domácnosti, a to z toho důvodu, že do domácností nechodíme,“ vysvětlila Emma Robbinsová, výkonná ředitelka projektu organizace DigDeep zaměřeného na zajištění vody pro Navahy. Robbinsová uvádí, že poté, co byly obcím v celé rezervaci Navaho Nation během pandemie poskytnuty tisíce litrů balené vody, umisťují se dočasně vně domů tisícilitrové zásobní nádrže, které cisterny doplňují podle toho, jak rodiny potřebují. Stálé nádrže pojmou přes 4 500 litrů vody.

„Začínáme zavádět takzvané ‚kufrové systémy‘, kterým se tak říká proto, že všechny prvky, které by byly v rámci běžné domácí vodoinstalace umístěny uvnitř, se dávají do takových kompaktních boxů, které jsou umístěny vně domu,“ vysvětlila. „Tento systém přivede lidem tekoucí vodu k jedné výlevce, ale jakmile bude bezpečné vstupovat do domácností, bude umístěn dovnitř.“

Robbinsová se domnívá, že bezpečný přístup do domácností v rezervaci bude možná až v září. Organizace DigDeep spolupracuje s kmenovými vůdci a agenturami na tom, aby vytipovala silně ohrožené obyvatele, kteří splňují podmínky pro to, aby mohli získat dočasnou venkovní vodoinstalaci, včetně starších osob z řad Navahů.

„Je velmi důležité, abychom se v této době postarali o starší lidi,“ uvedla Robbinsová, která je také Navažka. „Jsou to strážci naší kultury, jazyka a tradic, takže když ztratíme staršího člověka, je to, jako bychom ztratili knižnice naší kultury a znalostí.“

Robbinsová uvádí, že pandemie v rezervaci Navajo Nation zrychlila vytváření nových vztahů. „V tomto ohledu je to úžasné, protože jsme navázali vztahy s dalšími obcemi.“ Velkou část práce v rezervaci zastává tým organizace DigDeep, který je tvořen asi 20 zaměstnanci, z nichž většina jsou Navahové.

„Naši zaměstnanci zvládnou cokoli. Jsou vysoce kvalifikovaní, což je zkrátka skvělé, protože další součástí našeho projektu je dbát na to, abychom lidem umožnili získat pracovní dovednosti,“ řekla Robbinsová. Podle potřeby lze přizvat na pomoc školené dobrovolníky, například instalatéry.

Nedostatečná dostupnost vody

Odhaduje se, že okolo 2,2 milionu Američanů žije v podmínkách, kdy nemají přístup k tekoucí vodě a základní vnitřní vodoinstalaci, a ještě mnohem více jich nemá přístup k hygienické infrastruktuře. „Člověka zjištění, že zde v USA jsou lidé, kteří nemají přístup k tekoucí pitné vodě, po emoční stránce úplně omráčí.“ – Lynn Whippleová, oblastní ředitelka oddělení Služby pro sociální péči a podporu soběstačnosti.

„Člověka zjištění, že zde v USA jsou lidé, kteří nemají přístup k tekoucí pitné vodě, po emoční stránce úplně omráčí,“ uvedla Lynn Whippleová, oblastní ředitelka církevního oddělení Služby pro sociální péči a podporu soběstačnosti.

Rezervace Navajo Nation je jedním z nejvíce zasažených ohnisek nedostatku vody v zemi – ve 30 % domácností není tekoucí voda a do mnoha z nich není zavedena elektřina. Některé rodiny každých několik dnů jezdí přes 60 kilometrů do hor, odkud si vozí domů vodu na pití, vaření a mytí, zatímco jiné jsou nuceny spoléhat na znečištěné vodní zdroje, jako jsou například vodní nádrže v okolí.

„Mám nesmírnou radost z toho, že se nám daří propojovat církevní zdroje humanitární pomoci se skupinou kvalifikovaných, schopných a soucitných lidí, jako jsou zaměstnanci organizace DigDeep, kteří neúnavně přispívají k dosažení možného řešení,“ uvedla Whippleová.

„Když pomáháme našim bratrům a sestrám z celého světa – i ze svého okolí – získat přístup k pitné vodě, pomáháme jim uvolnit vlastní potenciál a ulehčovat břemena, která jsou na ně vkládána, pokud nemají doma přístup k tekoucí vodě,“ uvedla Ramosová.

Náklady na přivedení teplé a studené vody do domácnosti dosahují v rezervaci Navajo Nation výše 4 500 dolarů na jednu domácnost a jsou do nich započteny výkopové práce, elektroinstalace, materiál a práce nutná ke zřízení domácí vodoinstalace.

Každá vodoinstalace se montuje vně domu za spolupráce jeho majitele, který je seznámen s tím, jak ji po jejím dokončení udržovat, opravovat a modernizovat.

Organizace DigDeep, která sídlí v Los Angeles, se do svého projektu zaměřeného na zajištění vody v rezervaci Navajo Nation pustila v roce 2014. K dnešnímu datu se v rámci tohoto projektu podařilo zajistit teplou a studenou tekoucí vodu a solární elektrickou energii 280 domácnostem, z čehož těží více než 700 osob v přibližně deseti venkovských okresech v Novém Mexiku, Utahu a Arizoně. K provozu vodoinstalace je zapotřebí elektřiny.

Podpora ze strany Církve

Církev začala poskytovat finanční podporu organizaci DigDeep v roce 2019, kdy byla zajištěna domácí vodoinstalace 20 domácnostem, z čehož má v rezervaci Navajo Nation prospěch 150 lidí. V roce 2020 se tato partnerská spolupráce rozšířila a prostřednictvím organizace Latter-day Saint Charities bylo zajištěno financování i pro následující projekty, které jsou v současné době zaváděny:

    • montáž dalších domácích vodoinstalací pro 20 rodin;
    • koupě a distribuce několika set tisícilitrových zásobních nádrží na vodu k zajištění přechodné pomoci během pandemie;
    • dodávky vody pro okres Whitehorse Lake, které budou distribuovány prostřednictvím zakoupeného cisternového vozu;
    • výzkum a osvěta se zřetelem na vyčíslení ekonomické návratnosti investic do vodovodní sítě a hygienické infrastruktury a zřízení studijní skupiny s cílem dále rozvíjet sektor zaměřený na budování vodovodní sítě a hygienické infrastruktury (WASH) ve Spojených státech.

V roce 2020 podpořila Církev v rámci své kampaně zaměřené na zvýšení dostupnosti pitné vody projekty s tímto cílem ve 23 zemích, které pomohly téměř 600 000 lidí.

Ramosová se domnívá, že díky spolupráci Církve s organizací DigDeep bude organizace Latter-day Saint Charities schopná pomoci zajistit tekoucí vodu nejen domácnostem rodin v rezervaci Navajo Nations, ale i těm z celé země, kteří nemají přístup k tekoucí vodě a k základní vodoinstalaci, díky čemuž budou mít všichni, pokud jde o přístup k vodě, rovné podmínky.

„Je to úžasné, protože [organizace Latter-day Saint Charities] vyvinula opravdu značné úsilí, aby nás finančně podpořila a aby nám pomohla s informační kampaní,“ řekla Robbinsová. „Vždycky se ptají: ‚Co byste potřebovali, s čím vám můžeme pomoci?‘

Informační kampaň je nesmírně důležitá, protože lidé mohou přispívat na pomoc mnoha různými způsoby, přičemž na počátku toho všeho je vždy jiskřička poznání,“ dodala.

Organizace DigDeep uskutečnila své první projekty zaměřené na zvýšení dostupnosti pitné vody v Kamerunu a v Jižním Súdánu, ale jakmile zjistila, že existují potřeby i v její vlastní zemi, přenesla svou činnost do Spojených států.

„Začali jsme v rezervaci Navajo Nation, což byl náš jediný projekt,“ uvedla Robbinsová. Nyní organizace DigDeep začíná rovněž s projekty v Apalačských horách na východě Spojených států (ve státech Západní Virginie a Kentucky) a také v osadách v údolí Rio Grande Valley na hranicích Texasu a Mexika. Provádí i další studie v jiných oblastech. „Shrnula bych to tím, že pokud jde o zajištění vody pro rezervaci Navajo Nation – ať již jde o spolupráci s organizací DigDeep, nebo jiných subjektů – je to práce na několik desítek let, ale není to nemožné,“ uzavřela.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.