Téma

Patriarchální požehnání

Patriarchální požehnání se udílí způsobilým členům Církve a obsahuje osobní rady od Boha. Má být jakousi mapou, která pomáhá člověku v průběhu života a vede ho. Pro přijetí patriarchálního požehnání není stanoven žádný určitý věk, ale je zapotřebí, aby příjemci požehnání dosáhli dostatečného věku a vyzrálosti, aby významu požehnání rozuměli.

Patriarchální požehnání uděluje patriarcha – muž povolaný vedoucími Církve, aby mohl tato požehnání udělovat. Patriarcha vkládá ruce na hlavu příjemce požehnání a pronáší slova, která získává skrze božské zjevení. Slova požehnání se přepisují, aby tak příjemce mohl dostat záznam požehnání v písemné formě, který pak může studovat v průběhu celého života. Církev také uchovává kopii požehnání pro případ, že by příjemce požehnání ztratil.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.