Téma

Melchisedechovo kněžství

Vyšší ze dvou stupňů neboli řádů kněžství v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Melchisedechovo kněžství je udělováno věrným mužským členům Církve, kterým je minimálně 18 let.Každý muž je vysvěcen jednotlivě vkládáním rukou. O těch, kteří byli takto vysvěceni, se říká, že jsou „nositeli“ kněžství – většina mužů mezi Svatými posledních dnů jsou nositeli kněžství.

V Melchisedechově kněžství jsou tyto úřady: starší, vysoký kněz, patriarcha, sedmdesátník a apoštol. Ti, kteří mají toto kněžství, vedou Církev a vykonávají obřady, jako jsou pojmenování a požehnání dětí, uzdravování nemocných či předání daru Ducha Svatého nově pokřtěným členům.

Pojmenování Melchisedechova kněžství pochází od jednoho velkého vysokého kněze, který žil za doby proroka Abrahama.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.