Téma

Pomoc při Tsunami

  • Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytla v prosinci 2004 okamžitou humanitární pomoc oblastem postiženým tsunami v Indonésii, v Thajsku a na Srí Lance. Do postižených oblastí byly ze Spojených Států Církví, ve spolupráci s muslimskou humanitární organizací Islamic Relief Worldwide, zaslány zásoby potravin a základních životních potřeb.
  • Církev v této oblasti i nadále pomáhá tím, že zde organizuje projekty dlouhodobé pomoci. Za podpory místní vlády a firem byly zrekonstruovány domovy, školy, zdravotnická zařízení a mešity.
  • V některých oblastem pomáhali lidem při jejich návratu do života církevní vedoucí, misionáři a členové Církve. Rybářům, farmářům a tkalcům byly věnovány nástroje potřebné k tomu, aby mohli pracovat a zaopatřit sebe, svou rodinu a obec.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.