Téma

Pomoc uprchlíkům

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou vyzýváni k tomu, aby poskytovali pomoc uprchlíkům po celém světě. První předsednictvo, nejvyšší řídící orgán Církve, v říjnu roku 2015 uveřejnilo dopis určený všem členům Církve, v němž je vybídlo k poskytování pomoci. V březnu roku 2016 uveřejnilo První předsednictvo dopis členům Církve, v němž povzbuzovalo ženy každého věku, aby pomáhaly uprchlíkům ve svých obcích. Tento dopis, v němž byla nastíněna humanitární iniciativa zaměřená na pomoc uprchlíkům s názvem „Byl jsem cizincem“, obsahuje výzvu a informace ohledně zapojení se do tohoto úsilí od členek generálních předsednictev pomocných organizací Církve, které stojí v čele Pomocného sdružení, Mladých ženPrimárek.

Členové, jakožto učedníci Ježíše Krista, usilují o to, aby následovali Spasitelovo nabádání sytit hladové, dávat pít žíznivým, poskytovat přístřeší cizincům, šatit nahé a navštěvovat nemocné a ty, kteří jsou ve vězení. (Viz Matouš 25:35–36.) Prostřednictvím úsilí jednotlivců a rodin a díky pomoci, kterou nabízejí různé církevní programy sociální a humanitární péče, se dostává časné i duchovní podpory milionům lidí v nouzi.

 

V reakci na současnou uprchlickou krizi v Evropě Církev rovněž poskytla na pomoc vysídleným rodinám počáteční dar ve výši 5 milionů dolarů a zavázala se, že daruje ještě dalších 5 milionů dolarů.

Církev pomáhá uprchlíkům v mnoha částech světa již desítky let. Například na Blízkém východě členové Církve pomáhají uprchlíkům již více než deset let a uprchlíkům v Jordánsku, Libanonu, Turecku a Sýrii věnovali stovky tisíc přikrývek, ošacení, základní zdravotnické potřeby, potraviny a další prostředky.

První předsednictvo ve svém dopise z 27. října 2015 členům Církve sdělilo: „S velkým znepokojením a soucitem sledujeme tíživou situaci milionů lidí po celém světě, kteří prchají ze svého domova, aby unikli občanské válce a jiným útrapám.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.