Téma

Politická neutralita

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů nesouhlasí s články vydanými 19. a 22. října 2006 v novinách The Boston Globe, které tvrdily, že Církev jakožto instituce podporuje politickou kampaň.

V reakci na tyto články vydala Církev následující prohlášení:

„Ve světle článků, jež se objevují ve sdělovacích prostředcích, znovu potvrzujeme skutečnost, že Církev je zcela neutrální, a potvrzujeme dlouhodobě uplatňovanou zásadu, že žádná osoba zastávající jakékoli oficiální postavení v jakékoli organizaci Církve není oprávněna hovořit za Církev, pokud jde o postoj Církve v politických otázkách.“

Další informace týkající se Církve a její politické neutrality (v angličtině).

Další reakce na nesprávné informace deníku The Boston Globe:

Romney Pal Takes Blame for Dust-up“, The Salt Lake Tribune

Article Called Inaccurate; Church Asserts Neutrality“, Deseret News

LDS Church Responds to Boston Globe, Romney“, Hotline

The Boston Globe and A ‚Nationwide Network of Mormon Supporters‘“, Article VI Blog

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.