Tisková zpráva

Polský Gdaňsk poprvé v historii přivítal apoštola

Jedenáctidenní cesta staršího Uchtdorfa zahrnovala zastávky v Londýně, Frankfurtu, Moskvě a Kaliningradu.

Kamkoli jedou apoštolové Svatých posledních dnů, snaží se sloužit druhým tak, jak sloužil Ježíš Kristus – jednomu po druhém. V církvi se 16 miliony členů a pouze 15 apoštoly to představuje náročnou výzvu.

Tak jako jejich předchůdci v dávných dobách byli vysláni, aby učili „všecky národy“ (Matouš 28:19), cestují i dnešní apoštolové Svatých posledních dnů po celém světě a posilují a povzbuzují členy Církve, vytvářejí nové kongregace a vyřizují záležitosti Církve. 

Starší Dieter F. UchtdorfKvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů měl v září jedinečnou příležitost zapojit se do takové služby po dobu jedenácti dnů, kdy navštívil kongregace v Polsku, Rusku, Německu a Spojeném království.

 

„Zatímco se dělíme o naše poselství, … nezáleží na tom, zda máme posluchačů hodně, nebo málo, protože my se vždy zaměřujeme na jednotlivce,“ řekl starší Uchtdorf. „Líbí se mi, jak krásně byla pastýřská služba přeložena do ruštiny – říkají tomu ‚starostlivá služba‘. Myslím, že v polštině je to podobné,“ dodal.

V polském přístavním městě Gdaňsk (dříve německý Danzig) žije pouze 50 Svatých posledních dnů. Církev tam působí již od roku 1900. Ale teprve 17. září 2018 navštívil toto město na pobřeží Baltského moře se 450 tisíci obyvateli člen Kvora Dvanácti apoštolů.

„Je to poprvé od druhé světové války, co se do těchto míst vrátil apoštol Páně. Tato místa zaujímají v mém srdci zvláštní místo. V této oblasti jsem se narodil. Dvakrát jsem byl uprchlíkem,“ vzpomíná starší Uchtdorf.

Zola Radelová je Svatá posledních dnů z Gdaňsku, která se zúčastnila zasvěcujícího shromáždění se starším Uchtdorfem. „Jsem nadšená a šťastná, že Pán … k nám poslal svého apoštola s velmi důležitým poselstvím; nadšená z toho, že se o to mohu podělit se svou rodinou a přáteli a že mám možnost vidět žijícího apoštola.“

Ačkoli misionáři začali v tehdejším Danzigu kázat evangelium již v roce 1900 a místní kongregace měla v roce 1930 kolem 200 členů, druhá světová válka měla na místní Církev zničující dopad. Dělostřelectvo a letecké nálety zničily mnoho domovů členů a několik Svatých posledních dnů zemřelo hlady. Uvádí se, že v roce 1946 byli všichni členové odbočky Danzig z města evakuováni a odbočka byla uzavřena.

Polská odbočka Gdaňsk, jak se nazývá dnes, vznikla v roce 2000.

Kaliningradská oblast, ruská exkláva s 941 tisíci obyvateli nacházející se mezi Polskem a Litvou, je domovem přibližně 200 Svatých posledních dnů. Starší Uchtdorf se tam s těmito členy setkal 16. září.

„Členové jsou úžasní,“ řekl starší Uchtdorf. „Velmi se mě dotýká jejich duch, jejich dobrotivost a jejich láska k Pánu a k druhým lidem. Panuje zde veliká naděje.“

„Jsem velmi ráda, že jsem se rozhodla sem přijít,“ řekla Natalia Chernová, která zrušila své jiné cestovní plány, když se dozvěděla, že její kongregaci navštíví starší Uchtdorf. Uvedla, že během zasvěcujícího shromáždění byla kaple naplněna „jasným a zářivým duchem“. „Dotklo se to srdce každého, kdo se onoho shromáždění účastnil,“ dodala.

Misionáři Svatých posledních dnů kázali v Kaliningradu poprvé v roce 1899 (v té době byl znám jako německý Königsberg). V roce 1939 ve městě žilo 465 členů Církve. Avšak podobně jako Gdaňsk byl i Kaliningrad znatelně zasažen druhou světovou válkou.

V roce 1944 zkonfiskovala Národní socialistická strana všechny shromažďovací místnosti této kongregace. V roce 1946 opustili tuto oblast všichni členové z pěti ze šesti odboček v kaliningradském okrsku – kromě těch, kteří tam museli zůstat, aby město bránili. Historici napočítali až 57 členů kaliningradského okrsku, kteří druhou světovou válku nepřežili.

Ruská odbočka Kaliningrad byla vytvořena v roce 1995.

Starší Uchtdorf této kongregaci řekl, že si velmi dobře uvědomuje, jakým utrpením prošli členové v této oblasti „během této hrozné války, kterou rozpoutalo [nacistické] Německo“. A dodal, že je úžasné pozorovat, jak se od té doby „Církev tak nádherným způsobem rozvíjí, … a jako apoštol Páně, obzvlášť jako Němec, vidět, jak evangelium Ježíše Krista lidi sjednocuje [a] přináší pokoj a mír do každého národa, [který] evangelium přijme“.

Mezi 7. a 14. zářím navštívil starší Uchtdorf také Londýn (kde žije 8 184 členů), Frankfurt (4 244 členů) a Moskvu (3 554 členů).

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.