Tisková zpráva

Na domov zaměřené křesťanské zásady ústředním tématem generální konference Svatých posledních dnů

Pro více než 16 milionů Svatých posledních dnů na celém světě byla generální konference, která se konala 6.–7. října v americkém Salt Lake City, příležitostí znovu se utvrdit ve své oddanosti Kristovu učení – které v pronesených proslovech zdůraznili president Russell M. Nelson, celosvětový vůdce Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, a další řečníci. Členové Církve v Evropě sledovali konferenční zasedání doma prostřednictvím internetu a ve sborových domech.

 

President Nelson zdůraznil, jak je důležité používat správný název Církve a řídit se křesťanskými zásadami. Ve svém proslovu na nedělním dopoledním zasedání řekl: „Pro značnou část světa je Pánova Církev v současné době skryta pod názvem ‚Mormonská církev‘. Ale my jako členové Pánovy Církve víme, kdo stojí v jejím čele – sám Ježíš Kristus.“

„Pokud se budeme ze všech sil snažit o znovunastolení správného názvu Pánovy Církve, pak Ten, jemuž tato Církev patří, vylije na hlavy Svatých posledních dnů svou moc a požehnání tak, jak jsme toho doposud nebyli svědky,“ řekl president Nelson. „Budeme mít poznání a moc Boží, jež nám budou pomáhat přinášet požehnání znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista každému národu, pokolení, jazyku a lidu a připravovat svět na Druhý příchod Páně.“

V duchu pokynu presidenta Nelsona mění název mimo jiné i světově proslulý a Církví sponzorovaný pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir, který se budě nově nazývat „The Tabernacle Choir at Temple Square“ (tisková zpráva zde). President sboru Ron Jarrett řekl: „Vždy jsme ve sboru hleděli dopředu. Soustředíme se na to, co se nemění – na mistrovské muzikantství, inspirativní aranže a programy a náš každotýdenní pořad ‚Hudba a mluvené slovo‘, jehož vysílání představuje tradici dlouhou 90 let.“

Církev rovněž oznámila novou rovnováhu mezi výukou evangelia v domově a v Církvi, včetně upraveného nedělního rozvrhu ve sborových domech Svatých posledních dnů, kdy se během dvou hodin uskuteční bohoslužba a po ní lekce v konkrétní třídě. Toto je součástí úsilí posilovat rodiny i jednotlivce skrze na domov zaměřený a Církví podporovaný plán studia nauky, posilování víry a prohlubování osobního uctívání Boha.

Dále byl oznámen záměr postavit dvanáct nových chrámů, a to na těchto místech: Mendoza v Argentině; Salvador v Brazílii; Yuba City v Kalifornii; Phnompenh v Kambodži; Praia na Kapverdských ostrovech; Yigo na Guamu; Puebla v Mexiku; Auckland na Novém Zélandu; Lagos v Nigérii; Davao na Filipínách; San Juan v Portoriku; a okres Washington County v Utahu, USA. Svatí posledních dnů považují chrám za „dům Páně“ – nejposvátnější místo na zemi. Chrámy se v mnoha ohledech odlišují od tisíců běžných kaplí neboli sborových domů, které se po celém světě využívají pro nedělní bohoslužby.

Na celosvětovém zasedání žen vyzvala sestra Joy D. Jonesová, generální presidentka církevní organizace pro děti (Primárky), ženy k tomu, aby se vážněji zaměřovaly na to, „proč“ slouží rodině, přátelům, společnosti a Církvi. „Zaměříme-li se na vše, co pro nás Bůh udělal a dělá, bude naše služba vycházet z vděčného srdce,“ učila. „Přestane-li nám tolik záležet na tom, aby naše služba zvelebovala nás samotné, uvědomíme si, že se ve službě snažíme dávat na první místo Boha.“ A dodala: Můžeme Ho oslavovat každou položkou ze seznamu svých úkolů. … Stane-li se služba Bohu hlavní prioritou našeho života, ztratíme samy sebe a v příhodném čase se opět nalezneme.“

President Russell M. Nelson ve svém závěrečném proslovu povzbudil členy Církve, aby hodovali na slovu Páně a uplatňovali Jeho učení v osobním životě. Řekl: Ujišťuji vás, že v Církvi neustále dochází ke zjevením a bude k nim docházet i nadále. … Žehnám vám prohloubenou vírou v Něho a v Jeho svaté dílo, vírou a trpělivostí vytrvat v osobních životních těžkostech.“

Archiv s audio a videosoubory z generální konference najdete zde. Během dvou týdnů bude k dispozici rovněž český text jednotlivých proslovů. 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.