Téma

Polygamie

Polygamistické skupiny a jednotlivci v Utahu i v okolních státech často nezasvěcené pozorovatele a zástupce sdělovacích prostředků, kteří navštíví Utah, matou. Polygamisté a polygamistické organizace v různých částech západních Spojených států a Kanady nemají absolutně žádnou spojitost s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů, a to i navzdory tomu, že tito lidé a organizace jsou často označováni za „mormony“ – což je pojem obecně chápaný jako přezdívka pro Svaté posledních dnů.

Na generální konferenci v říjnu 1998 se president Gordon B. Hinckley zmínil o polygamii a řekl: „Přeji si kategoricky prohlásit, že tato Církev nemá nic společného s těmi, kteří praktikují polygamii. Nejsou to členové této Církve. Většina z nich nikdy členy nebyla. Porušují občanský zákon. Vědí, že porušují zákon. Vystavují se jeho sankcím. Církev samozřejmě nemá v této záležitosti žádnou pravomoc.

Pokud se zjistí, že někteří naši členové praktikují plurální manželství, jsou exkomunikováni, což je nejtěžší trest, který Církev může udělit. Ti, kteří tak činí, neporušují pouze občanský zákon, ale porušují i zákon této Církve. Jeden z článků naší víry, které jsou pro nás závazné, zní: ‚Věříme, že máme býti podřízeni králům, presidentům, vládcům a veřejným zástupcům, že máme býti poslušni zákona, že ho máme ctíti a podporovati.‘ (Články víry 1:12.)“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.