Téma

Pomáhající ruce Církve Ježíše Krista

V rámci programu Pomáhající ruce (dříve Mormonské pomáhající ruce) se setkávají členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se svými sousedy při poskytování veřejně prospěšné služby. Tito dobrovolníci v typických žlutých tričkách pomáhají lidem, jejichž život zasáhly přírodní katastrofy nebo jiné krizové situace. Dobrovolníci z Pomáhajících rukou se také spojují se státními a neziskovými organizacemi k podpoře a zlepšování obcí, kde žijí.   

V programu Pomáhající ruce se odráží přání mormonů řídit se příkladem Ježíše Krista v tom, že slouží druhým. Toto úsilí je financováno Církevními humanitárními službami a koordinaci projektů zajišťují místní církevní vedoucí.

Program Pomáhajících rukou byl zahájen v roce 1998 a od té doby věnovaly stovky tisíc dobrovolníků miliony hodin služby obcím, kde žijí. Program začal v jižní Americe a od té doby se rozšířil téměř do všech koutů světa.

Dobrovolník Charles Adebayo z Nigérie shrnul pocity mnohých, kteří se účastní programů Pomáhajících rukou: „Skutečné štěstí nacházíme tehdy, když se nezaměřujeme sami na sebe. To je opravdová radost,“ řekl.

Zde je uvedeno několik tiskových zpráv z minulosti, které referují o projektech Církevních Pomáhajících rukou (zprávy jsou v angličtině):

Mormon Helping Hands Pitch in to Aid Neighbors in Tornado-Ravaged Southern U.S. [Mormonské pomáhající ruce se dávají do práce při pomoci sousedům na jihu USA zpustošeném tornády] (6/5/11)

Thousands of Mormon Volunteers Lend a Hand in California and Hawaii [Tisíce dobrovolníků z Mormonských pomáhajících rukou pomáhají v Kalifornii a na Havaji] (3/5/2011)

Day of Service in South Florida [Den služby na jižní Floridě] (13/4/2011)

Mormons Step Out Across Multiple States to Clean Up Their Communities [Mormoni v několika státech pracují na úklidu veřejných prostranství] (21/9/2010)

„Mormon Helping Hands“ Program – A Decade of Service [Program „Mormonských pomáhajících rukou“ – deset let služby] (27/10/2008)

Mormon „Helping Hands“ Clean Up After Hurricane Ike [Mormonské „Pomáhající ruce“ uklízejí po hurikánu Ike] (19/9/2008)

What Moves Mormons During Emergencies [Co vede mormony k pomoci při nouzových situacích?] (11/8/2008)

Mormons Aid Flood Victims in Indiana, Iowa and Wisconsin [Mormoni pomáhají lidem postiženým záplavami v Indianě, Iowě a Wisconsinu] (17/6/2008)

New Zealanders Spruce Up Neighborhoods [Novozélanďané zkrášlují své okolí] (12/3/2008)

Brazilian Senate Honors Church and Its Members [Brazilský senát ocenil Církev a její členy] (30/11/2007)

One Hundred Thousand Africans Find Joy in Continent-Wide „Mormon Helping Hands“ Project [Sto tisíc Afričanů z celého kontinentu nachází radost v projektu „Mormonských pomáhajících rukou“] (9/11/2007)

Countrywide Mormon Helping Hands Project Benefits Schools in Brazil [Celostátní projekt Mormonských pomáhajících rukou přináší užitek školám v Brazílii] (9/10/2007)

Florida Youth Service Project Example of Mormon Core Values [Projekt služby, zorganizovaný mládeží na Floridě, ukazuje základní mormonské hodnoty] (18/7/2007)

Mormons Work With Communities to Prepare for Hurricanes [Mormoni pomáhají místním s přípravou na hurikány] (5/7/2007)

60,000 Mormon Volunteers Help 300 Brazilian Hospitals [60 000 mormonských dobrovolníků pomáhá ve třech stovkách brazilských nemocnic] (9/5/2007)

Latter-day Saints to Mobilize Another 4,000 Volunteers in Chainsaw Brigade's Second Wave [Svatí posledních dnů mobilizují další 4 000 dobrovolníků v druhé vlně brigády s motorovými pilami] (16/9/2005)

Joining Hands as Neighbors and Now Friends [Společně přiložili ruku k dílu jako sousedi, nyní jsou z nich přátelé] (13/9/2005)

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.