Téma

Přistěhovalectví

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která jako celosvětová církev řeší mnoho složitých problémů po celém světě, prosazuje základní všeobecné zásady, které mají celosvětový dopad. Církev považuje přijetí legislativní úpravy Utah Compact za zodpovědný postoj k naléhavému problému reformy přistěhovalectví. Tato úprava je v souladu s důležitými zásadami, které zastáváme:

  • Následujeme Ježíše Krista tím, že chováme lásku k bližnímu. Spasitel učil, že slovo „bližní“ se vztahuje na všechny Boží děti, na všech místech a za všech dob.
  • Stavíme se za stále aktuální potřebu posilovat rodiny. Rodina má být pohromadě. Nucené odloučení pracujících rodičů od jejich dětí oslabuje rodinu a škodí celé společnosti.
  • Uznáváme, že každý národ má právo prosazovat své zákony a chránit své hranice. Všichni lidé, kteří podléhají zákonům země, jsou zodpovědní za to, jak jednají ve vztahu k nim.

Veřejní činitelé mají vytvářet a uplatňovat takové zákony, v nichž se odrážejí naše nejlepší snahy jakožto spravedlivé a humánní společnosti. V takových zákonech bude správně vyvážena láska k bližním, soudržnost rodiny a dodržování spravedlivých a vymahatelných zákonů.*

*Prohlášení k tématu přistěhovalectví vydala Církev naposledy 10. června 2011 (v angličtině).

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.