Téma

Prohlášení Prvního předsednictva o církevních financích

Prohlášení uveřejněné v odpověď na články v médiích

Zodpovědnost za péči o desátky a dary obdržené od členů bereme vážně. Drtivá většina těchto finančních prostředků se využívá k bezprostřednímu naplňování potřeb rostoucí Církve, což obnáší výstavbu dalších sborových domů a chrámů, vzdělávání, humanitární práci a misionářskou činnost po celém světě. Po mnoho let se část těchto peněžních prostředků metodicky uchovává v rámci moudrého hospodaření s financemi a vytváření prozíravé rezervy do budoucna. Jedná se o rozumnou naukovou a finanční zásadu, které Spasitel učil v podobenství o hřivnách a v souladu s níž Církev i její členové žijí. Jediným důvodem existence veškerých církevních fondů je podpora božsky určeného poslání Církve.

Tvrzení, která se v současné době šíří, jsou založena na zúžené perspektivě a omezených informacích. Církev splňuje veškeré platné zákony, jimiž se řídí naše dary, investice, daně i rezervy. Jako vždy vítáme příležitost spolupracovat s představiteli státní správy, abychom se věnovali otázkám, které by mohli vznést.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.