Téma

Rodinný domácí večer

Program rodinného domácího večera vytvořený církevními vedoucími v roce 1915 povzbuzuje rodiče Svatých posledních dnů k tomu, aby budovali a posilovali rodinné vztahy. Dnes se „rodinné domácí večery“ konají obvykle každé pondělí večer.

  • Typický rodinný domácí večer začíná a končí modlitbou a jeho součástí jsou obvykle zpěv, četba písem, krátká lekce na duchovní nebo praktické téma a občerstvení. Nebo se rodina může místo lekce zúčastnit projektu služby nebo se zapojit do nějaké jiné společné činnosti. Rodinné domácí večery se plánují tak, aby do nich byli zapojeni všichni členové rodiny.
  • Církev vydává materiály pro rodinný domácí večer, vzory lekcí a náměty, jak rodinám jakéhokoli náboženského vyznání pomoci tento každotýdenní společně strávený čas plánovat a realizovat.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.