family.jpg
Téma

Rodina

  • Pojetí sjednocené rodiny, která žije a rozvíjí se na věky, představuje samotné jádro nauky Svatých posledních dnů. V rodině vedené otcem a matkou si děti osvojují ctnosti, jako jsou láska, důvěra, oddanost, spolupráce a služba.
  • Podle nauky Církve se manželství uzavřené v jednom z chrámů Církve nerozpadá v okamžiku smrti – pokud oba manželští partneři zůstávají věrni svým chrámovým smlouvám. Rodinné vztahy místo toho pokračují i po smrti, a jednotliví členové rodiny mohou růst a činit pokrok po celou věčnost.
  • V roce 1995 vydali členové Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů – dva nejvyšší vedoucí orgány Církve – prohlášení vysvětlující božskou podstatu rodiny a to, jak mají vypadat vztahy v rodině a jak se o ně má pečovat. (Přečtěte si dokument „Rodina – prohlášení světu“.)
  • V roce 1915 vytvořili vedoucí Církve program, který rodiče vyzývá, aby jednou za týden shromáždili svou rodinu a strávili společně večer. Rodinný domácí večer je dobou, kdy rodiče mohou učit děti zásadám evangelia. Součástí typického rodinného domácího večera jsou modlitba, zpěv, krátká lekce, nějaká konkrétní činnost a občerstvení. Lekci učí rodiče a někdy i děti.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.