Tisková zpráva

Starší Alliaud radí mladým Svatým posledních dnů shromážděným v Římě, aby usilovali o Boží světlo

Budete-li usilovat o to, abyste porozuměli a získali od Boha ujištění, povede to k tomu, že obdržíte vedení a naději, prohlásil starší Rubén V. Alliaud během akce EuroSeminar v Římě. Šedesát mladých členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se 9.–12. srpna 2023 shromáždilo on-line a na prostranství u chrámu Řím, aby se zapojilo do diskuse s odborníky a mezi sebou navzájem.

ElderRubenVAlliaud_EuroSeminar23
ElderRubenVAlliaud_EuroSeminar23
Starší Rubén V. Alliaud, první rádce v předsednictvu území Evropa-střed Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, předává rady mladým Svatým posledních dnů, kteří se v srpnu 2023 shromáždili v Římě.© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Zaměřujte se na to pozitivní. Věnujte čas zbožnému přemítání a modlitbě, abyste zjistili, co si Bůh přeje, abyste dělali,“ nabádal starší Alliaud své posluchače. „Jste paprsky světla. Jste děti Boží. To nejsou jen chytlavé fráze,“ dodal.

„Ježíš Kristus je původcem i dokonavatelem naší víry. Je světlo světa. Miluje vás. Důvěřujte Mu, následujte Ho,“ pronesl na závěr zasvěcujícího shromáždění během posledního večera semináře.

Starší Alliaud slouží jako první rádce v předsednictvu území Evropa-střed. Narodil se v Buenos Aires a předtím, než byl povolán sloužit na plný úvazek jako generální autorita Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, se věnoval právnické a akademické dráze.

Téma semináře, jež vychází z jednoho verše v Knize Mormonově, znělo „Dokonalý jas naděje“. Účastníci v prezentacích a diskusních skupinách uvažovali nad prostředky, jak změnit život k lepšímu tam, kde žijí, a v celém světě.

Zasedání semináře se zaměřovala na klimatickou změnu, správcovství životního prostředí, humanitární službu, šíření pokoje, mezináboženský dialog, mentoring a také na historii a budoucnost Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Evropě.

ElderRubenVAlliaud_EuroSeminar23_2
ElderRubenVAlliaud_EuroSeminar23_2
Starší Rubén V. Alliaud, první rádce v předsednictvu území Evropa-střed Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, předává rady mladým Svatým posledních dnů shromážděným na akci EuroSeminar 2023, která se konala v Římě.© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Jeden přednášející citoval z církevního kánonu písem: „Vesele čiňme všechny věci, jež leží v naší moci; a potom, kéž můžeme v klidu státi, s naprostou jistotou, abychom viděli spasení Boží, a jak rámě jeho bude zjeveno.“

Mladí členové akademické obce z celé Evropy a jiných zemí obdrželi rady, aby pečlivě naslouchali, překonávali předpojatost a předsudky, byli dobře informovaní ohledně současných událostí, občansky se angažovali, připojovali se k druhým ve službě potřebným a důvěřovali Ježíši Kristu jakožto Spasiteli a naději světa.

Jedním z hlavních sponzorů akce EuroSeminar je nadace The Stirling Foundation. Účelem semináře je poskytnout mladým členům akademické obce z řad Svatých posledních dnů příležitost získat kontakty, být duchovně povzneseni, přijmout výzvy a být inspirováni k životu podle evangelia Ježíše Krista. Toto poslání uskutečňuje poradní komise tvořená zkušenými odborníky a výkonný výbor, který tvoří bývalí účastníci akcí EuroSeminar.

Akce EuroSeminar s osobní účastí se koná každoročně a navštěvují ji mladí členové akademické obce z různých evropských zemí. Těchto setkání se během let zúčastnily stovky Svatých posledních dnů. EuroSeminar rovněž pořádá pravidelné videokonference na nejrůznější témata.

Captions

Starší Rubén V. Alliaud, první rádce v předsednictvu území Evropa-střed Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, předává rady mladým Svatým posledních dnů, kteří se v srpnu 2023 shromáždili v Římě.

Starší Rubén V. Alliaud, první rádce v předsednictvu území Evropa-střed Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, předává rady mladým Svatým posledních dnů shromážděným na akci EuroSeminar 2023, která se konala v Římě.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.