Téma

Rádce

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je jako organizace spravována především předsednictvy. Všechna tato předsednictva, od nejvyššího řídícího orgánu Církve – Prvního předsednictva – až po místní kongregace, se skládají z presidenta a dvou rádců. Výjimku z tohoto uspořádání lze najít na úrovni sboru, kde se laický vedoucí nazývá biskup. Dvěma mužům, kteří mu pomáhají, se přesto říká rádci.

Bez ohledu na to, na jaké administrativní úrovni rádci působí, jejich úkolem je pomáhat presidentovi či biskupovi a podporovat ho. Rádcové vykonávají různé duchovní a administrativní povinnosti, kterými je pověřuje president či biskup, a také presidenta či biskupa zastupují, když není k dispozici. Tito rádcové či rádkyně mohou být, v závislosti na organizaci, muži nebo ženy různého věku. Například rádcové v předsednictvu kůlu jsou dospělí muži, zatímco rádcové v kvoru jáhnů jsou chlapci ve věku 12 až 13 let. Podobně i rádkyně v předsednictvu Pomocného sdružení jsou dospělé ženy, zatímco rádkyně ve třídě Mladých žen jsou dospívající dívky ve věku 12 až 18 let.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.