Téma

Generální autorita

Označení jakéhokoli služebně staršího vedoucího Církve. Za generální autority jsou považováni členové Prvního předsednictva, Kvora Dvanácti apoštolů, Prvního a Druhého kvora Sedmdesáti a Předsedajícího biskupstva.

Viz také Vedení a organizační struktura.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.