Téma

Střediska rodinné historie

Organizace FamilySearch má ve 126 zemích 4 600 místních středisek, ve kterých může kdokoli získat přístup ke genealogickým záznamům a individuální pomoc se svou rodinnou historií. Mezi tato střediska patří celosvětově proslulá Knihovna rodinné historie v Salt Lake City, velké oblastní budovy na místech, jakými jsou Mesa v Arizoně či Los Angeles v Kalifornii, a menší střediska, která se obvykle nacházejí ve sborových domech Svatých posledních dnů.

Střediska rodinné historie jsou zdarma otevřena pro veřejnost a zaměstnávají zkušené a informované dobrovolníky. Každé středisko nabízí novým i zkušeným badatelům v rodinné historii nástroje a zdroje, s jejichž pomocí mohou najít a poznat své předky.

Tato střediska poskytují zdarma přístup na placené genealogické internetové stránky. Za malý poplatek mohou návštěvníci získat přístup také k objednatelným záznamům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jež zahrnují 2,5 milionu mikrofilmů z více než 100 zemí.

Kromě toho i některé veřejné knihovny a historické společnosti ve Spojených státech získaly statut organizace přidružené k FamilySearch, a návštěvníci v nich mají přístup k týmž zdrojům.

Na internetových stránkách FamilySearch můžete najít středisko rodinné historie, které je vám nejblíže.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.