Téma

Genealogie

Genealogie, neboli vyhledávání předků či bádání v rodinné historii, patří mezi nejoblíbenější záliby na světě. Lidé všech vyznání a národností s oblibou pátrají po tom, odkud přišli. Pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je však poznávání jejich rodinné historie něčím více než jen koníčkem. Svatí posledních dnů věří, že rodina může žít spolu i po tomto životě. Proto je nezbytné posilovat vztahy se všemi členy rodiny – jak s těmi, kteří žijí, tak s těmi, kteří již zemřeli.

Svatí posledních dnů věří, že věčné spojení rodiny je možné díky posvátným pečeticím obřadům, které se odehrávají v chrámu. Tyto chrámové obřady mohou být zástupně vykonány i pro ty, kteří již zemřeli. Pro členy Církve proto genealogické bádání neboli rodinná historie představuje nezbytný krok, který předchází chrámové práci za mrtvé. Svatí posledních dnů věří, že mrtví mají možnost tuto službu, která je pro ně vykonána, přijmout, nebo odmítnout.

Již od roku 1894 věnuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů čas a finanční prostředky na shromažďování a sdílení genealogicky významných záznamů. Díky spolupráci se státními archivy, církvemi a knihovnami vytvořila Církev největší soubor rodinných záznamů na světě, s informacemi o více než třech miliardách zemřelých osob. Tento program zpočátku zajišťovala Utažská genealogická společnost, a dnes tuto funkci plní nezisková organizace FamilySearch, která je financována Církví.

Prostřednictvím FamilySearch jsou k dispozici informace ze 100 krajů, včetně záznamů o narozeních, sňatcích a úmrtích, údaje ze sčítání lidu, závětí a posledních vůlí, katastrálních úřadů atd. Tyto záznamy jsou zdarma dostupné veřejnosti na internetových stránkách FamilySearch.org, v celosvětově známé Knihovně rodinné historie v Salt Lake City a prostřednictvím sítě 4 600 místních středisek rodinné historie ve 126 zemích.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.