Tisková zpráva

Svatí posledních dnů z celé republiky se znovu zapojili do služby na místech zasažených tornádem

Přes 80 dobrovolníků z řad členů a přátel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v sobotu 11. září pomáhalo v jihomoravských obcích, které poničilo na konci června tornádo. Na místo přijeli lidé z celého kůlu Praha, i ze Slovenska. Navázali tak na službu, kterou už v zasažených vesnicích vykonali bezprostředně po katastrofě a během uplynulých letních měsíců věřící v menších skupinách. Akce nahradila tradiční podzimní projekt, organizovaný Nadací Wallace Toronta.

Největší skupina pracovala v Moravské Nové Vsi, v menším počtu pak dobrovolníci pomáhali v blízkých Mikulčicích a Hruškách. Většinu práce udělali na obecních budovách a pozemcích, sloužili také ale přímo u postižených občanů. Konkrétně se podíleli na úklidu veřejných zelených ploch a pole od sutě a jiného nepořádku, na zahradních pracích a čištění hřbitova od spadlých tújí. Odklízeli také roztříštěné sklo a zbytky sutin na fotbalovém hřišti a pomáhali s opravou střech.

Do postižených obcí už během léta přicházeli opakovaně sloužit členové Církve – první z nich už krátce poté, co krizový štáb povolil příjezd dobrovolníků. „Myslím si, že je pro lidi docela přirozené si pomáhat obzvláště tehdy, když se druhým naprosto nečekaně stane nějaké neštěstí. Měl jsem radost, že jsem byl alespoň trochu užitečný,“ vyjádřil své pocity ze dvou návštěv 24letý Vojtěch Novotný z Pardubic. 11. září dorazili na jižní Moravu dobrovolníci i z dalších vzdálených koutů republiky – z Ostravy, Plzně nebo Liberce.

Předsednictvo kůlu Praha je vděčné, že místní představitelé dokázali zkoordinovat práci pro tak velkou skupinu. Postižené obce ale stále i přes pomoc mnohých nesou ošklivé jizvy po katastrofě a místní potřebují pomocné ruce. Vedení kůlu se proto připojuje k výzvě dobrovolníkům. Církev sama zůstává v oblasti v kontaktu se zodpovědnými lidmi a řeší další pomoc.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.