Téma

Usmíření Ježíše Krista

Výkupné, které Ježíš Kristus zaplatil svým utrpením v Getsemanech a smrtí na kříži, jež kompenzuje důsledky hříchu. Kristovo Usmíření umožňuje, aby byli všichni lidé vzkříšeni. Pro ty, kteří činí pokání ze svých hříchů, se tím také otevírá cesta k dalšímu růstu a pokroku po celé věčnosti.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.