Téma

Učitel

V Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů má slovo učitel dva významy:

  1. Úřad v Aronově kněžství, jehož zodpovědnosti zpravidla zastávají mladí muži ve věku od 14 do 15 let. Učitelé připravují chléb a vodu podávané během svátosti (obdoba svatého přijímání) při nedělních bohoslužbách. Tito mladí muži mohou také sloužit jako domácí učitelé a navštěvovat členy místní kongregace. V místních kongregacích jsou učitelé organizováni do kvor. Tyto malé skupinky umožňují mladým mužům učit se dovednostem vedoucích, zatímco si vzájemně slouží, pořádají činnosti a akce a navzájem si pomáhají žít podle evangelia Ježíše Krista.
  2. Osoba, která v Církvi vyučuje některou třídu. Touto třídou může být třída pro děti, mládež nebo dospělé. Třídy se obvykle vyučují jako součást nedělních bohoslužeb a jejich účelem je posilovat víru jednotlivců a prohlubovat jejich znalosti písem a církevní nauky.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.