Tisková zpráva

Vedoucí Církve odsuzují násilí a protizákonné chování, k nimž dochází během nepokojů

Připomínají členům jejich smlouvu a posvátnou zodpovědnost následovat Spasitele

Poselství Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Zásady vlády, které dětem Božím umožňují zachovávat lidskou důstojnost a svobodu, patří veškerému lidstvu (viz Nauka a smlouvy 98:5).

S velkým znepokojením sledujeme rozpory v oblasti politiky a kultury nejen ve Spojených státech, ale i po celém světě. Odsuzujeme násilí a protizákonné chování, včetně nedávného násilného střetu, který se udál ve Washingtonu, D.C., a veškeré podněcování k dalšímu násilí. I když je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v oblasti politiky založené na stranickém systému neutrální, připomínáme našim členům – ať už zastávají jakékoli osobní politické názory – že je zapotřebí, aby se sjednotili v oddanosti našemu Spasiteli Ježíši Kristu a Jeho učení. Jako Jeho následovníci máme jeden s druhým a se všemi Božími dětmi jednat s ohleduplností, úctou a láskou. Žádná příslušnost k politické straně či jiné skupině nemá onu smlouvu a posvátnou zodpovědnost odsouvat do pozadí.

Naléhavě všechny vybízíme, aby se upamatovali na drahocennou a křehkou povahu svobody a míru. Vybízíme naše členy, aby, zatímco občané Spojených států očekávají inauguraci nového presidenta, ctili demokratické postupy a procesy a aby byli poslušni zákona, ctili ho a podporovali (viz Články víry 1:12).

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.