Tisková zpráva

Věrní evropští členové jsou zváni, aby se připojili k celosvětové virtuální konferenci

Když se švédská podnikatelka, britský advokát a lucemburský řidič autobusu usadí v tentýž okamžik před obrazovku, pak se obvykle jedná o fotbalový zápas, královskou svatbu nebo pěveckou soutěž Eurovize. 3.–4. října 2020 spojí konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů lidi z Evropy a z celého světa během víkendu naplněného inspirací a posvátnou hudbou.

Během nadcházející generální konference se bude konat celkem pět zasedání. Každé zasedání bude přenášeno on-line z malého auditoria v centru Salt Lake City v americkém státu Utah. Osobně se zasedání budou účastnit pouze ti, kteří byli pozváni, aby promluvili nebo pronesli modlitbu. Podrobnosti ohledně rozpisu vysílání naleznete zde.

 „V Církvi Ježíše Krista najdete rodinu lidí, kteří se od vás příliš neliší. Najdete ty, kteří potřebují vaši pomoc a kteří chtějí zároveň pomáhat vám v úsilí stát se tou nejlepší verzí sebe sama – člověkem, jakým se máte podle Božího záměru stát,“ řekl starší Dieter F. Uchtdorf na poslední celosvětové konferenci Církve pořádané v dubnu tohoto roku.

Tento bývalý pilot aerolinií z Německa je členem Kvora Dvanácti apoštolů. I další Evropané zastávají v Církvi vedoucí úřady. Předsedající biskup Gérald Caussé se narodil v Bordeaux.

Generální konference se obvykle koná v Konferenčním centru, které má 21 000 míst k sezení. Shromáždění tradičně přivádějí do Salt Lake City tisíce návštěvníků z celého světa. Všechna zasedání říjnové konference proběhnou pouze ve virtuální podobě, stejně jako minulá konference. Neproběhne žádné živé vysílání přístupné veřejnosti.

Mezi těmi, kteří jsou pozváni, aby konferenci sledovali on-line, je půl milionu členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Evropě. Proslovy a modlitby budou živě tlumočeny do mnoha evropských jazyků. Církev má na celém světě více než 16,5 milionů členů.

Hudba byla pro konferenci nahrána předem. Vystoupí na ní pěvecký sbor Tabernacle Choir at Temple Square. Tento pěvecký sbor čítající 360 členů, mužů i žen, vystupuje ve světoznámých koncertních sálech v Evropě i po celém světě.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.