Mormon Newsroom
Tisková zpráva

Světový den prevence sebevražd 10. září

Církevní internetové stránky uvádějí zdroje a materiály, jež poskytují informace a podporu jednotlivcům a rodinám

Sebevražda je tragické a komplexní téma. Deprese, duševní nemoc, osobní krize, izolovanost a dřívější pokusy o sebevraždu představují některé z rizikových faktorů, které se se sebevraždou pojí. Podle Světové zdravotnické organizace si každoročně vezme život kolem osmi set tisíc lidí a mnoho dalších se o to pokusí. Sebevražda je krom toho třetí nejčastější příčinou úmrtí lidí ve věku 15–19 let na světě.

Světový den prevence sebevražd připadá na 10. září. Připomínáme si ho každoročně, aby zvýšil povědomí o problematice a povzbudil společnost ke sdílení zdrojů a informací.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů provozuje webovou stránku Suicide Prevention and Ministering, na které se nacházejí informace a videa poskytující podporu a vedení jednotlivcům, rodičům, rodinám a vedoucím. Tato stránka uvádí, že „zvyšující se míra sebevražednosti je v mnoha oblastech světa příčinou značného znepokojení“ a že lidé „mohou tyto materiály využít k tomu, aby se seznámili s církevní naukou týkající se sebevraždy a varovnými signály, které jí předcházejí, a aby zjistili, jak pomoci osobě, která se ocitla v krizi, a jak reagovat poté, co někdo v důsledku sebevraždy přijde o někoho ze svých blízkých“.

Starší Dale G. Renlund z Kvora Dvanácti apoštolů ve videu Understanding Suicide uvedl: „Ze všech možných statistik víme, že někdo ve sboru [v kongregaci] má trápení… Jako Církev musíme těm, kteří mají sebevražedné myšlenky, pokusili se o sebevraždu nebo mají pocit, že jsou v nějakém ohledu na okraji zájmu, s láskou podávat pomocnou ruku a pečovat o ně. Je zapotřebí pomáhat s láskou a porozuměním a činit tak ve spolupráci s odborníky z řad zdravotníků, s církevními vedoucími, s přáteli a s podporou rodiny.“

Pro ty, kteří mají sebevražedné myšlenky, nebo pro ty, kteří mají naléhavé obavy o druhé, jsou na stránkách Církve uvedeny krizové poradenské telefonní linky. Tyto krizové linky jsou dostupné po celém světě, jsou zdarma a obsluhují je vyškolení lidé, kteří dokáží pomoci.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů se ve svém proslovu Jako rozbitá nádoba na generální konferenci roku 2013 podělil o tato slova povzbuzující k tomu, abychom si zvolili žít: „Ať máte jakékoli trápení, bratři a sestry – duševní či citové, fyzické či jiné –, nehlasujte proti drahocennosti života tím, že ho ukončíte! Důvěřujte v Boha. Vytrvejte v Jeho lásce. Vězte, že jednoho dne nastane zářivý úsvit a všechny stíny smrtelnosti zmizí.“

Tato webová stránka nabízí truchlícím rodičům a pozůstalým členům rodiny možnost lépe porozumět a dodává jim naději. Obsahuje také návrhy, jak pomáhat těm, kteří pokus o sebevraždu přežili, a jak hovořit o sebevraždě na radách a v rodině.

President M. Russell Ballard, úřadující president Kvora Dvanácti apoštolů, ve videu Sitting on the Bench: Thoughts on Suicide Prevention řekl: „Nic není mocnějšího než rámě lásky, jež může obejmout ty, kteří zápolí s obtížemi… Myslím, že můžeme mít vliv tím, že lidi navedeme k některým dostupným zdrojům, o jejichž existenci oni možná vůbec nevědí. Říkám tomu, že máme vysunuté antény. Dáváme na sebe vzájemně pozor, máme se rádi a ponecháváme soudy – věčné soudy – na našem Nebeském Otci a Pánu Ježíši Kristu, kteří vědí všechno.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.