Téma

Výzkum embryonálních kmenových buněk

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů nezaujalo ohledně využívání embryonálních kmenových buněk pro výzkumné účely žádné stanovisko. Neexistence stanoviska nemá být chápána jako podpora, ani nesouhlas s jakýmkoli jiným prohlášením, které učinili členové Církve, ať už s výzkumem embryonálních kmenových buněk souhlasí, či nikoli.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.