Téma

Vysoký kněz

Úřad v Melchisedechově kněžství, s nímž jsou spojeny určité zodpovědnosti. Mužští členové Církve, kteří jsou toho hodni, jsou vysvěceni vysokým knězem tehdy, když jsou povoláni do předsednictva kůlu, vysoké rady nebo biskupstva, nebo když o tom z jiných důvodů rozhodne president kůlu. Vysokým knězem je mnoho mužů v Církvi a pro tuto funkci není nutné žádné formální vzdělání.

Každý kůl má jedno kvorum vysokých kněží. Předsednictvem tohoto kvora je předsednictvo kůlu. V každém sboru jsou vysocí kněží zorganizováni do skupiny vysokých kněží.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.