Tisková zpráva

Výzva určená všem – 12. mezinárodní umělecká soutěž pořádaná Muzeem církevní historie

Muzeum církevní historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů uspořádá na jaře roku 2022 12. ročník mezinárodní umělecké soutěže a s ní spojené výstavy. Umělci jsou vyzýváni, aby mezi 1. únorem a 1. červnem 2021 zaslali své umělecké dílo na téma „Všichni jsou Bohu stejní“.  

Cílem této mezinárodní umělecké soutěže hodnocené porotou je povzbudit Svaté posledních dnů k tvorbě kvalitních uměleckých děl a ukázat rozmanitost jejich stylů, technik, uměleckých prostředků a přístupů.  

„Uměleckou tvorbou může člověk vyjádřit své pocity a přesvědčení,“ řekl Christian Fingerle, vedoucí Oddělení církevní historie pro území Evropa. „Pokud svému srdci umožníte promluvit prostřednictvím dovedností, které vám Bůh dal, budete schopni vyjádřit něco opravdu pozoruhodného.“

Soutěž je přístupná všem členům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů starším 18 let. K účasti v soutěži je třeba zaslat digitální snímek svého uměleckého díla, a to pomocí nástroje pro zaslání, který najdete na internetových stránkách muzea. 
 
Muzeum vítá rozmanité kulturní a estetické tradice, styly a umělecké prostředky. Uměleckým prostředkem může být malba, kresba, umělecká textilie, fotografie, umělecký tisk, plastika, může jít o umělecký výrobek ze skla, hlíny, keramiky, dřeva, kůže, kamene, kovu, ve stylu tradičního a lidového umění, vytvořeného technikou kombinovanou nebo multimediální, ve formě videa, filmu atd. 

 

Hodnocení umělecké kvality bude provádět pět nezávislých porotců reprezentujících rozličné estetické vzdělání a odborné znalosti. V prvním kole proběhne posouzení všech příspěvků na základě jejich digitálního snímku a prohlášení autora. V druhém kole bude následně hodnoceno skutečné umělecké dílo ve své fyzické podobě a budou vybrány příspěvky vhodné pro uměleckou výstavu.

Porotci budou umělecké dílo hodnotit z hlediska dodržení tématu, inovace a uměleckého přínosu. 

O ceně za umělecký přínos a ceně návštěvníka rozhodnou porotci a publikum. Další práce budou zakoupeny v zájmu rozšíření muzejních sbírek. 

Muzeum církevní historie, které sídlí v utažském Salt Lake City, bylo založeno s cílem reprezentovat členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z celého světa. Mezinárodní soutěže, které probíhají každé tři až čtyři roky, pořádá od roku 1987. 

Laura Howeová, kurátorka umění v Muzeu církevní historie, doufá, že tato soutěž pomůže jednotlivcům pocítit, že jsou součástí větší rodiny a že jejich jedinečný náhled a zkušenosti mají svou hodnotu.

„Je důležité, aby všechny Boží děti samy sebe vnímaly jako součást rodiny Ježíše Krista,“ uvedla Howeová. „Tato umělecká soutěž je příležitostí toho dosáhnout a také pomoci lidem pocítit, že jsou součástí Církve a její historie.“ 

Všichni členové Církve, kteří se chtějí podělit o svá umělecká díla, jsou zváni, aby se do této soutěže zapojili a aby se tak prostřednictvím svých rozmanitých uměleckých stylů a osobité kulturní příslušnosti zapojili společně s ostatními do uctívání Boha. 

„Uvítáme umělecký výtvor každého člověka,“ řekl Fingerle. „Není třeba, abyste byli vítězem předchozí umělecké soutěže, známou osobností nebo profesionálem. Stačí jen mít přání podělit se se zanícením a odhodláním o nějaké důležité poselství.“

Umělecká výstava potrvá od března do října 2022. 

Více informací ohledně podrobností soutěže, obecných pravidel, hodnocení děl a cen najdete zde.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.