Téma

Zdravotní návyky

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou známi svým zdravým životním stylem. Zdravotní plán pro Církev byl poprvé zapsán v roce 1833 presidentem Josephem Smithem, který tento plán představil prvním členům Církve výslovně jako zjevení od Boha. Dnes Svatí posledních dnů mluví o těchto zdravotních pokynech jako o „Slovu moudrosti“. (Nauka a smlouvy 89.)

Slovo moudrosti je zdravotní zákon pro fyzický a duchovní prospěch Božích dětí. Zahrnuje pokyny ohledně toho, jaké jídlo je pro nás dobré a jakým látkám se vyhnout. Součástí tohoto zdravotního kodexu jsou tyto zásady: žádné alkoholické nápoje, žádné kouření, žádné žvýkání tabáku a žádné „horké nápoje“ – za což jsou konkrétně považovány čaj a káva. Zvlášť se doporučuje užívat „prospěšné byliny“, ovoce a obilniny. Maso se má jíst „střídmě“. Také užívání drog a zneužívání léků – nelegálních, legálních, léků na předpis i léků regulovaných – považuje Církev za porušení tohoto zdravotního kodexu.

V průběhu času vedoucí Církve poskytli další rady ohledně věcí, které jsou doporučovány nebo zakázány Slovem moudrosti, a učili, že se máme vyvarovat látek, které jsou zhoubné nebo vytvářejí návyk. V nedávných publikacích pro členy Církve církevní autority ujasnily, že některé látky, včetně vapingu nebo e-cigaret, zeleného čaje a produktů na bázi kávy, jsou Slovem moudrosti zakázány. Také varovaly, že látky jako marihuana a opiáty by měly být používány jen pro léčebné účely a měly by být předepsány kompetentním lékařem. 

„Zdravotní kodex … starý více než jedno století přesně reflektuje doporučení, která nám dnes předkládají vědci, týkající se toho, jak zlepšovat zdraví a jak si uchovat dobré zdraví,“ říká Ted Adams, Ph.D., ředitel programu LDS Hospital Fitness Institute v Salt Lake City.

Výzkum kalifornské univerzity UCLA, který probíhal po dobu čtrnácti let až do roku 1997, se zabýval úmrtností a zdravotními návyky 10 000 členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Kalifornii. Konkrétní závěry: Členové Církve, kteří dodržovali zdravotní kodex, měli jeden z nejnižších stupňů úmrtnosti na rakovinu a kardiovaskulární onemocnění v celých Spojených státech – téměř poloviční ve srovnání s běžnou populací. Výzkum také prokázal, že členové Církve, kteří se tímto kodexem řídili, měli očekávanou průměrnou délku života o osm až jedenáct let vyšší než bílé obyvatelstvo Spojených států celkově.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.