Životopis vedoucího

President Dallin H. Oaks

Staršímu Dallinu H. Oaksovi byla v neděli 14. ledna 2018 vyjádřena podpora a byl ustanoven prvním rádcem v Prvním předsednictvu a presidentem Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů mu byla vyjádřena podpora 3. května 1984.

Narodil se v roce 1932 v Provu v Utahu. Se svou již zesnulou manželkou June Dixon Oaksovou jsou rodiči šesti dětí. Sestra Oaksová zemřela 21. července 1998. 25. srpna 2000 se starší Oaks oženil v chrámu Salt Lake s Kristen M. McMainovou.

President Oaks promoval na Univerzitě Brighama Younga (1954) a na právnické fakultě University of Chicago (1957). V Chicagu působil jako právník a také tam právo vyučoval. V letech 1971 až 1980 byl rektorem Univerzity Brighama Younga a od roku 1980 až do své rezignace v roce 1984 z důvodu povolání k apoštolskému úřadu byl soudcem Nejvyššího soudu Utahu.

Je členem výborů nebo rad mnoha obchodních, vzdělávacích a charitativních organizací. Je autorem nebo spoluautorem mnoha knih a článků s náboženskou a právní tematikou.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.