Tisková zpráva

750 hodin práce v jednom dni věnovali dobročinnosti

Dobrovolníci pod záštitou Nadace W. Toronta pomáhali v Liberci při údržbě venkovních prostor města Liberec a Jedličkova ústavu. Nezastrašil je ani déšť.

Přes 140 dobrovolníků z řad členů a přátel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů pracovalo v sobotu 7. září 2019 na čtyřech místech v Liberci. Dobrovolníci se sešli z různých koutů České republiky, Slovenska, přijeli i z dalších zemí Evropy a zámoří. Věk nehrál žádnou roli, pomáhali mladší, starší i malé děti, jednotlivci i rodiny, každý, kdo chtěl přiložit ruku k dílu. A od práce je neodradilo ani počasí. Probuzení do mokrého rána je motivovalo k nasazení všech sil k tomu, aby stihli práci, než začne opět pršet. „Natírali jsme dřevo na dětském hřišti. Byla to dvě velká hřiště a dali jsme si za cíl to stihnout do oběda. Vypadalo to, jako že je to sranda a jednoduché, ale tak lehké to nebylo. Avšak ten pocit radosti z té pomoci, která přijde na konci, za to vždy stojí. Jsem ráda, že mohu být dobrovolníkem této nadace, která má určitě velký smysl a ukazuje, že jsme jeden tým,“ podělila se o své pocity dobrovolnice Jana. „Dobrovolníci byli skvělí. Pracovali pilně i za mírného deště a než se kolem oběda opravdu rozpršelo, stihli dokončit práci, která byla naplánována až do odpoledne. A to je výsledek jak jejich práce, tak jejich vyslyšených modliteb, za což jsem moc vděčná,“ dodává jedna z organizátorů Hana Šnajdarová.

 

Dobrovolníci byli rozděleni do čtyř skupin. Skupina čítající 50 dobrovolníků pomáhala v Jedličkově ústavu při úklidu a kultivaci těžko přístupné části lesoparku, který je součásti areálu ústavu. Ve strmém svahu dobrovolníci odklízeli spadané větve a odstraňovali náletové dřeviny. Kromě toho zde dobrovolníci natírali dřevěné prvky zahrady a přístřešku a stěhovali nábytek.

Dalších 90 dobrovolníků bylo ve spolupráci s Magistrátem města Liberec rozmístěno na tři pracoviště. Jedna skupina natírala plot v objektu bývalých Libereckých výstavních trhů (LVT) jakožto součásti dlouhodobého projektu oživení areálu LVT a rozvoje činnosti Technického muzea Liberec. Druhá skupina pracovala v areálu základní školy Na Výběžku, která se nachází v okrajové části města Liberce – Starý Harcov. Zde dobrovolníci natírali dřevěné prvky kolem hřišť v areálu, čímž se podíleli na zajištění udržitelného rozvoje sportovišť sloužících nejen pro školy, ale také pro veřejnost města Liberec. Třetí skupina pracovala na ploše Lesoparku Fibichova, který postupně zarůstá vegetací a stal se prakticky nepřístupným. Odbor ekologie a veřejného prostoru zde už před časem zahájil menší revitalizaci místa, do které se zapojili i dobrovolníci z Nadace W. Toronta. Odstraňovali náletové a méně hodnotné dřeviny a keře i některé staré technické prvky. Součástí revitalizace bylo také čištění lesoparku od nahromaděných odpadků. Vzhledem k celkové ploše se však postupná obnova nemůže dělat najednou, čímž se otevírá prostor pro zapojení dobrovolnických skupin, které chtějí přispět ke zkrášlení tohoto místa. První skupina dobrovolníků z řad Nadace Wallace Toronta pomyslně odstartovala tento proces a jistě brzy budou následovat další.

Členové liberecké odbočky, kteří se zapojili do práce, se shodli: „Projekt služby plně splnil svůj účel a zase se potvrdilo, že v jednotě je síla.  Tuto sílu nám dával náš Nebeský Otec a Jeho syn Ježíš Kristus, protože v Jejich jménu my všichni naplňujeme svoje odhodlání, nezištně a zadarmo pomáhat potřebným a činit službu pro druhé kdekoliv na této Zemi. Přestože byl celkem chladný a deštivý den, tak právě vědomí sounáležitosti a lásky jednoho k druhému nám všem pomohly překonat negativní pocity z toho počasí a my jsme se oddali radosti, zpěvu a práci a na chladno jsme zapomněli. Vedl nás kolektivní týmový duch.  Shodli jsme se na tom, že příští službu opět rádi podpoříme a přijdeme pomáhat tam, kde bude potřeba. Byla cítit ohromná vůle v ten den hodně vykonat a to se na sto procent povedlo. Díky všem.“

Projekt služby každoročně organizuje Nadace Wallace Toronta po různých místech České a Slovenské republiky. Účelem nadace je sponzorovat vzdělávací, dobročinné a humanitární projekty v těchto krajinách. Nadace nabízí jedinečnou příležitost vybudovat nové mosty přátelství a porozumění pro přátele Čechů a Slováků. Logo nadace tvoří třešňový strom – symbol osvěty, jednoty a sdílených hodnot. Tak jako třešňový strom poskytuje množství malých, ale podstatných plodů, tak působí i Nadace Wallace Toronta – malými, ale smysluplnými skutky.

Další zdroje

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.