Tisková zpráva

Britská premiérka obdržela od staršího Jeffreyho R. Hollanda dva svazky se svou rodinnou historií

21. listopadu obdržela premiérka Velké Británie Theresa Mayová od staršího Jeffreyho R. Hollanda, člena Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, dva svazky se svou osobní rodinnou historií. Staršího Hollanda během setkání na půdě britského parlamentu v Londýně doprovázela jeho manželka, sestra Patricia T. Hollandová, a starší Alan T. Phillips, jeden z vysokých představitelů Církve v území Evropa.

Jako zástupci britského parlamentu se schůzky dále zúčastnili poslanec Stephen Kerr s manželkou Yvonne Kerrovou a poslanec David Rutley, oba členové Církve.

Theresa Mayová obdržela dva vázané svazky rodinné historie pokrývající pět generací jejích předků. První díl je věnován jejím předkům z otcovy strany a druhý díl se zaměřuje na rodovou linii ze strany její matky. Tato osobní historie také obsahuje genealogická shrnutí, rodinné a historické časové osy a kopie vybraných historických dokumentů.

 

Starší Holland řekl: „Bylo pro mě velkým potěšením setkat se v britském parlamentu s paní premiérkou Mayovou a mít možnost podělit se s ní o náš dar – bohatou historii kořenů její rodiny.  Poznání rodiny má pro nás i pro ni nesmírnou hodnotu.“

Na těchto svazcích rodinné historie pracoval po dobu sedmi měsíců tým badatelů a grafiků z FamilySearch, což je nezisková organizace, která se zabývá rodinnou historií a kterou sponzoruje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Bádání, sestavování a výrobě těchto knih věnovali více než 2 500 hodin práce.

Podobnou personalizovanou kopii z archivů své rodinné historie obdrželo kromě Theresy Mayové ještě několik dalších význačných světových vůdců. Mezi vládními představiteli, kteří byli takto obdarováni, byl například bývalý britský premiér David Cameron, bývalý president USA Barack Obama, novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, bývalá australská premiérka Julia Gillardová či bývalý německý president Johannes Rau.

Církev provozuje na území Velké Británie 126 středisek rodinné historie, která jsou bezplatně přístupná široké veřejnosti. Bezplatné internetové stránky FamilySearch.org jsou určeny komukoli, kdo má zájem dozvědět se něco více o svých předcích.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.