Téma

Mládež v Církvi

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytuje mladým komplexní program prostřednictvím organizací Mladí muži a Mladé ženy. Mladí lidé mezi 12 a 17 lety se setkávají každou neděli ve třídách s náboženskou výukou a několikrát za měsíc při společenských akcích, k nimž patří projekty služby, sportovní aktivity, turistika a taneční zábavy. Mladí muži a mladé ženy zastávají ve své organizaci také vedoucí pozice, díky nimž se učí vůdcovským schopnostem, jako jsou stanovování cílů, plánování skupinových činností a akcí a řešení problémů.

Mladí muži

Způsobilí chlapci jsou vysvěceni do úřadu jáhna v Aronově kněžství, když jim je 12 let. Ve 14 letech postoupí do úřadu učitele a poté, v 16 letech, do úřadu kněze. Jednou z hlavních zodpovědností vedoucích v programu Mladých mužů je připravovat mladé muže na plnění kněžských zodpovědností a budovat svědectví o Ježíši Kristu a Jeho evangeliu.

K zodpovědnostem mladých mužů, kteří jsou nositeli kněžství, patří příprava a roznášení svátosti (svaté přijímání) členům Církve během nedělní bohoslužby, navštěvování a výuka členů u nich doma a vybírání finančních příspěvků na pomoc chudým.

Organizace Mladí muži také připravuje chlapce na budoucí povinnosti v rodině, v osobním životě a ve společnosti, a to prostřednictvím výkonnostního programu „Povinnost vůči Bohu“.  Kromě toho Církve podporuje a sponzoruje skauting pro mladé muže ve Spojených státech a v Kanadě.

Mladé ženy

Účelem programu Mladé ženy je pomoci dospívajícím dívkám prohlubovat jejich svědectví o Ježíši Kristu a učit se dovednostem, které je připraví na jejich budoucí roli žen v Církvi, které budou pozitivním přínosem pro společnost.

Vedoucí mladých žen plánují každý týden nedělní třídy, v nichž se mladé ženy učí zásadám evangelia a tomu, jak tyto zásady uplatňovat v každodenním životě.

Mladé ženy se účastní programu pro dosahování cílů a úspěchů, který se nazývá „Osobní pokrok“, tím, že si stanovují cíle v osmi hodnotových oblastech: víra, božský charakter, vlastní cena, poznání, volba a zodpovědnost, dobré skutky, poctivost a ctnost. Dívky se rovněž učí cenným dovednostem a získávají ocenění na táborech Mladých žen.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.