Tisková zpráva

Čeští vedoucí v novoročním poselství vyzvali členy, aby nechali Pána převládnout

Předsednictvo kůlu Praha Česká republika se ve svém novoročním poselství rozloučilo s uplynulým rokem, který byl rokem výzev, ale i příležitostí k učení a přinesl mnohá požehnání. Členové Církve byli vyzváni, aby následovali rady presidenta Russella M. Nelsona tím, že zpevní svoje duchovní základy, budou laskaví k druhým lidem a dovolí Bohu, aby mohl převládnout v jejich životě.

Následující poselství, adresované členům Církve v České republice, četli vedoucí ve všech jednotkách během první neděle nového roku:

Drahé sestry a drazí bratři, drazí přátelé,

v uplynulých dvou dnech jsme se rozloučili s rokem 2021 a přivítali rok nový. Uplynulý rok byl rokem nelehkých výzev, ale také bohatých požehnání a příležitostí – pro každého z nás osobně, pro naše rodiny i pro naši Církev jako celek. Mnohé jsme prožili, mnohému jsme se naučili, v mnohém jsme vyrostli a především: v mnohém jsme se přiblížili Pánu Ježíši Kristu – Světlu světa. Jsme vděčni všem, kteří Jeho světlo přinesli světu jak během uplynulých vánočních svátků, tak v průběhu celého roku.

Zatímco vstupujeme do nového roku 2022, přejeme vám, aby vám Pán žehnal tím, co budete potřebovat, a především pak duchovní i duševní silou, schopností tuto sílu pramenící z Krista rozpoznávat, touhou s touto silou překonávat malé i velké zkoušky a příležitostmi touto silou posilovat druhé kolem vás.

Připojujeme se k novoroční výzvě našeho drahého proroka, presidenta Russella M. Nelsona, abyste se osobně rozhodli, že v tomto roce 1) posílíte své duchovní základy, 2) budete laskaví k druhým a 3) budete pevní a odhodlaní v tom, abyste slyšeli Pána a dovolili Mu, aby převládl ve všech oblastech vašeho života.

Vyjadřujeme vám svou lásku a podporu a modlíme se, aby vás každý den roku 2022 provázela ta nejvybranější Pánova požehnání. I v novém roce vám budeme sloužit, jak nejlépe dovedeme, a těšíme se na mnoho příležitostí, kdy budeme moci být s vámi a radovat se z našeho společného přátelství a z toho, co nás jakožto učedníky Pána Ježíše Krista spojuje. Kéž i v tomto roce budujeme v našem kůlu s radostí, oddaností a vírou Sion – čisté v srdci.

S láskou a úctou,

Martin Pilka

Michal Hanzal

Roman Čadeni

Vaše předsednictvo kůlu

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.