Tisková zpráva

Církev darovala 2 miliony dolarů v rámci pokračující pomoci uprchlíkům

Ve svém pokračujícím úsilí poskytovat humanitární pomoc během globální uprchlické krize darovala v pondělí Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů celkem dva miliony amerických dolarů dvěma charitativním organizacím.

Biskup W. Christopher Waddell, druhý rádce v Předsedajícím biskupstvu Církve, předal tento dar organizacím U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB) a International Rescue Committee (IRC), které pomáhají uprchlíkům budovat nové životy v komunitách po celých Spojených státech.

„Jsme vděčni za tyto přetrvávající vztahy a za příležitosti, které nám poskytují, a to pomáhat v jednom ze základních principů evangelia – v péči o ty, kteří si mezi námi mohou připadat jako cizinci,“ řekl biskup Waddell. „To se týká i těch, kteří byli vyhnáni ze svých domovů a nacházejí se v nových a neznámých podmínkách.“

Příspěvek ve výší 1,25 milionu dolarů organizaci USCCB pomůže přivítat a podporovat nově příchozí uprchlíky v 80 diecézních přesídlovacích kancelářích po celé zemi. Dar ve výši 750 tisíc amerických dolarů organizaci IRC zajistí podobné služby vystěhovaným rodinám uprchlíků během prvních měsíců jejich přesídlení ve 29 městech po celé zemi.

„Jsem nesmírně vděčný biskupu Waddellovi a Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů za podporu Migration & Refugee Services,“ řekl biskup Eusebio Elizondo, pomocný biskup v Seattlu a předseda Komise pro migraci USCCB. „Společně, jako věřící lidé, víme, že uprchlíci zoufale potřebují naši pomoc – a tento štědrý dar nám umožní sloužit mnohem více lidem.“

Viceprezidentka organizace IRC pro programy ve Spojených státech, Jennifer Simeová, řekla: „Vážíme si dlouhodobé a vytrvalé pomoci, kterou IRC dostává od Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Církev je neocenitelným partnerem IRC v pomoci nově příchozím uprchlíkům, aby se přizpůsobili životu ve Spojených státech. Jsme Církvi Ježíše Krista nepopsatelně vděčni za jejich pokračující podporu IRC a uprchlíků, kterým sloužíme.“

Církev již desetiletí poskytuje pomoc uprchlíkům po celém světě a v posledních několika měsících darovala 6 milionů dolarů na domácí uprchlické programy ve Spojených státech a další miliony dolarů na pomoc uprchlíkům v Evropě.

Minulý podzim vyzvalo První předsednictvo, nejvyšší orgán Církve, Svaté posledních dnů, aby poskytovali pomoc skrze peněžní dary a účast v projektech pomoci ve svých komunitách tam, kde je to možné.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.