Tisková zpráva

Chrám Freiberg znovuzasvěcen

President Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, znovuzasvětil v neděli 4. září 2016 během tří zasedání chrám Freiberg v Německu poté, co tento chrám prošel rozsáhlou rekonstrukcí, při které byl mimo jiné rozšířen. Zasvěcovací zasedání byla přenášena do sborových domů v Německu, Švýcarsku, Rakousku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Díky tomu se jich mohly zúčastnit tisíce Svatých posledních dnů z celého chrámového okrsku.

Presidentu Uchtdorfovi pomáhali starší David A. BednarKvora Dvanácti apoštolů, starší Larry Y. Wilson, výkonný ředitel Chrámového oddělení, a starší Patrick Kearon, president území Evropa, se svými rádci, starším Paulem Johnsonem a starším Garym Sabinem.

Před znovuzasvěcením chrámu se 3. září shromáždilo přes 500 účinkujících z řad mormonské mládeže žijících v chrámovém okrsku, aby se představili na kulturním vystoupení představujícím jejich duchovní a kulturní dědictví a různorodou historii dané oblasti. Tito mladí lidé ve věku 12 až 18 let prostřednictvím zpěvu, tance a mluveného slova provedli diváky různými příběhy z dějin a kultury zemí, jež zastupovali. Toto kulturní vystoupení bylo možné v zemích chrámového okrsku sledovat prostřednictvím internetového přenosu.

Starší Patrick Kearon řekl, že „toto znovuzasvěcení bylo úžasné. Chrám byl nedostupný, zatímco byl renovován a vylepšován, a domnívám se, že všichni se budou radovat ze skutečnosti, že nyní sem mohou opět přijít vykonávat posvátné obřady.“

Chrám Freiberg slouží více než 52 000 mormonů v Evropě a nachází se na adrese Hainichener Strasse 64 v německém Freibergu, který leží nedaleko historického města Drážďany. Jen v Německu žije přes 39 000 členů Církve. V České republice žije přes 2 500 členů Církve.

Chrám Freiberg, který byl původně zasvěcen v červnu roku 1985, byl v únoru roku 2015 uzavřen kvůli rekonstrukci. Byl prodloužen o 15 metrů, má větší a pohodlnější místnosti a nový klimatizovaný suterén. Chrám se rekonstrukce dočkal již podruhé; ta první proběhla v roce 2002.

Na samém vrcholu budovy o rozloze 2 000 metrů čtverečních je pozlacená socha anděla Moroniho, dávného prorokaKnihy Mormonovy, který má pro Svaté posledních dnů zvláštní význam díky své roli ve Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista.

Od 8. do 27. srpna 2016 se konaly bezplatné dny otevřených dveří, během nichž měla veřejnost možnost prohlédnout si interiér chrámu. Této možnosti využilo více než 20 tisíc lidí.

Mezi další chrámy v Evropě patří chrámy Kodaň, Helsinky, Frankfurt, Haag, Madrid, Stockholm, Bern, Londýn a Preston. V současné době se stavějí chrámy také v Lisabonu, Paříži a Římě. Tyto chrámy budou zasvěceny v blízké budoucnosti. Celkově je po celém světě v provozu 151 chrámů, přičemž dalších 30 je v různých stádiích ohlášení nebo stavby.

Chrámy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se liší od sborových domů či kaplí, kde se členové shromažďují k nedělním bohoslužbám. Chrámy se považují za „domy Páně“, kde se učení Ježíše Krista utvrzuje prostřednictvím křtu, sňatku a dalších obřadů, jež spojují rodinu na věčnost. Členové se tam dozvídají něco více o účelu života a uzavírají tam smlouvy, že budou sloužit Ježíši Kristu a svým bližním.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.