Tisková zpráva

Církev oznamuje novou celosvětovou iniciativu pro mládež a děti

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámila nový program, který v lednu 2020 nahradí všechny stávající programy činností a akcí pro dívky a chlapce, mladé ženy a mladé muže. Děti a mládež Církve na celém světě jsou drahocenné. Představují budoucnost a Církev věnuje významnou pozornost naplňování jejich potřeb.

 

Již několik let připravují mormonští vedoucí novou iniciativu, jejímž cílem je poskytovat všem dětem a mládeži výuku, vedení a příležitosti k osobnostnímu rozvoji, podporovat rodiny a posilovat mládež kdekoli na světě při budování víry v Pána a Spasitele Ježíše Krista. Záměrem tohoto nového programu je pomáhat všem dívkám a chlapcům, mladým ženám a mladým mužům objevovat svou věčnou identitu, rozvíjet svou osobnost a posilovat odolnost, osvojovat si dovednosti potřebné pro život a naplňovat svou božskou roli jakožto dcer či synů Božích. Iniciativa je koncipována tak, aby místní vedoucí, rodiny a také samotní mladí lidé mohli své úsilí přizpůsobovat potřebám a okolnostem, a poskytuje jim příležitosti ke službě a podobným činnostem a akcím, posiluje zdravé vztahy a podporuje města a obce. Podrobnosti budou s blížícím se datem zavedení zveřejňovány na stránkách childrenandyouth.lds.org.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.