Tisková zpráva

Církev spouští v Evropě kampaň zaměřenou na četbu Knihy Mormonovy

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vyzývá členy a přátele Církve v celé Evropě, aby po dobu 21 dnů četli každý den z Knihy Mormonovy, a přilnuli tak blíže k Ježíši Kristu tím, že vyzkouší slovo Boží. Kampaň s názvem „Kniha Mormonova – výzva ke studiu na 21 dnů“ začne 1. září 2018.

Starší Paul V. Johnson, president území Evropa, řekl: „Studium Knihy Mormonovy mi dodává sílu a pomáhá mi cítit se blíže Nebeskému Otci a Jeho Synu Ježíši Kristu.  Vím, že když si budeme z této úžasné knihy písem číst každý den, Pán nám bude žehnat.“

Videoupoutávku představující tuto kampaň (viz video výše) je možné zhlédnout na církevních stránkách na sociálních sítích v 29 evropských zemích. V hlavním videu pak vystupují rodiny a jednotlivci, kteří již výzvu splnili a rozhodli se podělit o své zkušenosti, zážitky a postřehy. Všechny materiály související s kampaní jsou dostupné ve 22 jazycích a je možné je stáhnout z určených internetových stránek v jednotlivých zemích. V České republice je najdete na stránkách www.cirkev-jezise-krista.cz/kniha-mormonova.

Aby Církev pomohla každému výzvu splnit, připravila malou záložku s otázkami a souvisejícími odkazy na verše z písem pro každý den. Tuto záložku si může každý vytisknout doma a lze ji využít i k pozvání druhých, aby se do výzvy zapojili a začali číst z Knihy Mormonovy každý den.

V průběhu tří týdnů trvání kampaně bude na internetu zveřejněno šest krátkých videí s vybranými verši z Knihy Mormonovy. Misionáři Církve budou rovněž v mnoha evropských městech pořádat pouliční výstavy, při kterých budou kampaň představovat veřejnosti. Budou odpovídat na otázky týkající se Knihy Mormonovy a pomáhat každému blíže se s touto knihou seznámit. Také budou druhé osobně vyzývat, aby z této knihy četli, a díky tomu se stali svědky pozitivního vlivu, který tato kniha v jejich životě bude mít.


Na kampaň „Kniha Mormonova – výzva ke studiu na 21 dnů“ se bude odkazovat také na stránkách Mormon.org v jednotlivých jazycích, odkud budou návštěvníci přesměrováni na stránky kampaně, kde najdou další podrobnosti a zmiňované materiály související s kampaní.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.