Téma

Církevní univerzity a vysoké školy

Univerzita Brighama Younga, Univerzita Brighama Younga-Havaj, Univerzita Brighama Younga-Idaho a vysoká škola LDS Business College existují proto, aby poskytovaly prvotřídní světské vzdělání posílené o ideály a náboženské zásady Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. 

Všichni studenti, kteří tyto školy navštěvují – včetně těch, kteří jsou jiného náboženského vyznání –, podepisují etický kodex, v němž souhlasí s tím, že budou v osobním jednání zachovávat nejvyšší měřítka čestnosti, bezúhonnosti, mravnosti a ohleduplnosti vůči druhým. Mezi tato měřítka patří i slušné vyjadřování, pravidelná návštěva církevních shromáždění, zdržování se mimomanželských sexuálních vztahů, požívání alkoholických nápojů nebo kouření.


Univerzita Brighama Younga

Internetové stránky: www.byu.edu
Sídlo: Provo, Utah
Založena: 1875
Počet studentů zapsaných v roce 2015: přibližně 29 000
Současný rektor: Kevin J Worthen


Univerzita Brighama Younga-Havaj

Z hlediska národnostního zastoupení je tato univerzita v přepočtu na osobu tou nejrozmanitější v zemi – navštěvují ji studenti z více než 74 zemí.
Internetové stránky: www.byuh.edu
Sídlo: Laie, Havaj
Založena: 1955
Počet studentů zapsaných v roce 2005: přibližně 2 400
Současný rektor: Eric B. Shumway


Univerzita Brighama Younga-Idaho

BYU-Idaho, dříve Ricks College, se stala univerzitou se čtyřletým studijním programem v roce 2000.
Internetové stránky: www.byui.edu
Sídlo: Rexburg, Idaho
Založena: 1888
Počet studentů zapsaných v roce 2005: přibližně 12 000
Současný rektor: Kim B. Clark, bývalý děkan obchodní fakulty na Harvardu


Vysoká škola LDS Business College

Nabízí jednoleté a dvouleté odborné programy
Internetové stránky: www.ldsbc.edu
Sídlo: Salt Lake City, Utah
Založena: 1886
Počet studentů zapsaných v roce 2005: 1 300
Současný rektor: Stephen K. Woodhouse

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.