Téma

Děti v Církvi

Církev má pro výuku dětí zorganizovaný ucelený program, který se nazývá Primárky a který byl založen v roce 1878. Jeho posláním je učit děti evangeliu Ježíše Krista a pomáhat jim v tom, aby se učily žít podle zásad evangelia.

Program je určen pro všechny děti ve věku 3–11 let a koná se každou neděli dvě hodiny, během kterých se rodiče účastní svých shromáždění. V současnosti Primárky po celém světě navštěvuje více než milion dětí.

Primárky se dělí na dvě části – „společné zaměstnání“ a individuální výuku ve třídách. Společné zaměstnání dětem umožňuje podílet se na různých činnostech a učit se zpívat písně, které učí zásadám evangelia.

Děti se také pravidelně účastní „dnů činnosti“, které jim poskytují příležitost vzájemně se stýkat a hodnotně se bavit prostřednictvím činností a akcí, které zahrnují tělesné cvičení, tvůrčí a kulturní zážitky a příležitosti ke službě. Dny činnosti umožňují dětem v praxi uplatňovat zásady, které se učí během nedělních Primárek a ve své rodině.

Děti ve věku 8–11 let si stanovují osobní cíle v brožurkách Víra v Boha (zvlášť pro chlapce a pro dívky), které jim pomáhají žít podle zásad evangelia, vypěstovat si svědectví a budovat přátelství. Toto jim tak pomáhá připravit se na vstup do programů Mladých mužů a Mladých žen, když dosáhnout věku 12 let.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.