Téma

Předsednictvo Primárek

Církev má všeobecný vzdělávací program pro děti, který byl založen v roce 1878 a nazývá se Primárky.  Jeho účelem je učit děti evangeliu Ježíše Krista a pomáhat jim učit se žít podle jeho zásad.

Program je určen všem dětem ve věku od 3 do 11 let a probíhá každou neděli po dvě hodiny, zatímco rodiče se účastní svých shromáždění pro dospělé.  V současné době navštěvuje Primárky více než jeden milion dětí po celém světě.

Generální presidentkou Primárek Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů byla v dubnu 2016 povolána sestra Joy D. Jonesová. Jako její první rádkyně slouží sestra Lisa L. Harknessová a jako druhá rádkyně sestra Cristina B. Francová.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.