Blog

Estheřino poslání

Sestra Esther Fletcherová, mladá misionářka sloužící v Nizozemsku, připravila více než 2 000 výtisků Knihy Mormonovy pro misionáře, aby je mohli rozdat zájemcům o Církev. Na začátek každé knihy vždy vlepí stránku s barevně rozlišeným rejstříkem s otázkami z misionářské příručky Kažte evangelium mé, načež označí 16 důležitých pasáží plastovými štítky odpovídajících barev. Vynásobte si 2 000 výtisků 16 odkazy – Esther označila více než 32 000 veršů z písem.

 

Esther nastoupila na misii v listopadu roku 2016. Její povolání na misii však bylo trochu odlišné. Esther trpí Downovým syndromem. Byla povolána ve věku 25 let jako misionářka církevní služby, aby doprovázela své rodiče, Thomase a Nancy Fletcherovy, na jejich 23měsíční misii pro starší páry se zaměřením na podporu vedoucích a členů Církve (MLS).

Několik měsíců poté, co Fletcherovi dorazili, se Robert L. Bunnell, tehdejší president Belgicko-nizozemské misie, dozvěděl o projektu zaměřeném na označování veršů v písmech a napadlo ho, že by to Esther možná chtěla zkusit. Předčila veškerá očekávání. Esther nejprve označovala verše v holandském vydání Knihy Mormonovy. Později také označovala verše v anglické verzi, která je menších rozměrů, a proto se s ní pracuje trochu obtížněji.

Starší a sestra Fletcherovi vylíčili, jak Estheřina práce napomohla jednomu obrácení. Jeden muž z Eindhovenu obdržel jednu z knih, které Esther připravila, a přečetl si verše, jež označila. Tyto verše z písem v něm vzbudily touhu dozvědět se něco více a později vstoupil do Církve.

Sestra Esther Fletcherová se rovněž naučila trochu holandsky a často chodí učit se sestrami misionářkami na plný úvazek. Během těchto lekcí se Esther zaměřuje na témata, která označuje ve výtiscích Knihy Mormonovy, a dělí se o příslušné verše z písem. Vzhledem k tomu, že hlavním dopravním prostředkem v Nizozemsku je jízdní kolo, zakoupili Fletcherovi tandemový bicykl, který sestry používají, když se k nim má Esther připojit. A ona si jízdu na tomto kole velmi oblíbila.

Dva měsíce před koncem své misie vedla Esther projekt služby na konferenci mladých svobodných dospělých v Eerselu. Učila účastníky, jak označovat německé vydání Knihy Mormonovy, a také vydání v holandštině a v angličtině.

Jednotlivé záložky umisťuje velmi pečlivě a dává si pozor na to, aby byly rovné a hladké. Když se jí ptali, jak je možné, že svou práci dělá tak dobře, vysvětlila: „Musíte pracovat pečlivě a precizně. Myslím, že je zapotřebí mít pevnou ruku a být přesný. Chce to hodně cviku.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.