Tisková zpráva

RootsTech oznamuje plán zorganizovat v roce 2019 mezinárodní akci v Londýně

RootsTech, největší konference zaměřená na rodinnou historii a související technologie na světě, s potěšením oznamuje, že počínaje rokem 2019, kdy se tato konference uskuteční ve Spojeném království, začne působit na mezinárodní úrovni. Ve dnech 24.–26. října 2019 bude RootsTech pořádat akci v londýnském kongresovém centru ExCeL. RootsTech je celosvětová konference oslavující rodinu napříč generacemi, jejímž cílem je inspirovat děti, mládež i dospělé k odhalování a sdílení vzpomínek a souvislostí. Pořádá ji FamilySearch. Tato konference se stala největší akcí svého druhu na světě a přitahuje desítky tisíc návštěvníků z nejrůznějších zemí.

 „Nesmírně nás těší, že budeme moci představit poznatky a strhující atmosféru konference RootsTech v Londýně našim přátelům ze Spojeného království a nejen odtamtud,“ uvedl Steve Rockwood, výkonný ředitel FamilySearch International. „Nárůst zájmu o bádání v historii vlastní rodiny je patrný po celém světě, zejména v Evropě, Africe, na Blízkém východě a v Asii, a tato akce poskytne mnoha lidem, kteří se jí nemohou účastnit v Salt Lake City, příležitost zažít tutéž strhující atmosféru a získat přístup ke zdrojům a materiálům, poznatkům a podnětům, jejichž prostřednictvím se budou moci dozvědět více o své rodině i o sobě samých.“

Konference RootsTech v Londýně se bude řídit podobným vzorem, který se osvědčil již v uplynulých devíti letech, kdy se tato akce pořádala v utažském Salt Lake City. RootsTech v Londýně nabídne více než 150 poučných přednášek, s nimiž vystoupí odborníci v oboru, zajímavou výstavní síň, v níž prodejci z celého světa představí technologie a služby spojené s bádáním v rodinné historii, zábavu a inspirativní lekce zaměřené na základní principy.

„Ukázalo se, že organizace konference podle tohoto vzoru je skvělou možností, jak se lidé mohou věnovat rodinné historii, bez ohledu na svůj věk či pokročilost v oblasti genealogie. Na RootsTech je vítám každý,“ řekla Jen Allenová, vedoucí organizačního výboru. „Těší nás, že jakožto celosvětová komunita můžeme RootsTech dále propagovat a jeho prostřednictvím každému nabídnout, aby bádal v historii své rodiny a prohluboval svůj pocit sounáležitosti se svými předky, po kterém všichni toužíme.“

Londýnská konference RootsTech nenahradí každoroční konferenci v Salt Lake City, ale bude další akcí, kterou bude RootsTech pořádat. Veškerý program na londýnské konferenci RootsTech bude probíhat v angličtině. Na londýnský RootsTech se bude možné registrovat od února 2019. Další informace a průběžně aktualizované údaje lze nalézt na stránkách RootsTech.org/London.

O FamilySearch

FamilySearch International je největší genealogickou organizací na světě. Organizace FamilySearch je nezisková a dobrovolníky vedená organizace sponzorovaná Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Miliony lidí používají záznamy, zdroje a služby organizace FamilySearch k tomu, aby se dozvěděli více o své rodinné historii. Aby s tímto úsilím organizace FamilySearch a její předchůdkyně pomohly, zabývají se již přes 100 let aktivním sběrem, ochranou a sdílením genealogických záznamů na celém světě. Badatelé mohou využít zdarma služby FamilySearch a zdroje na stránkách FamilySearch.org nebo ve více než 5 000 střediscích rodinné historie ve 129 zemích, včetně hlavní Knihovny rodinné historie v Salt Lake City v Utahu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.