Téma

Jáhen

Úřad v Aronově kněžství, který s sebou nese určité zodpovědnosti a který obvykle zastávají mladí muži ve věku 12 až 13 let. Jáhni roznášejí svátost (obdoba svatého přijímání) členům Církve během nedělních bohoslužeb. Jáhni mohou také pomáhat vedoucím kongregace v péči o potřebné a mohou pomáhat starat se o církevní sborové domy a pozemky.

V místních kongregacích jsou jáhni organizováni do kvor, v nichž mladí muži zastávají vedoucí funkce, účastní se různých akcí a činností a vzájemně se podporují ve snaze následovat Ježíše Krista.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.