Téma

Laičtí kněží

Vedoucím místní kongregace Svatých posledních dnů je biskup (nebo u menších kongregací president odbočky). Biskup je nositelem kněžství a do úřadu biskupa ho vysvěcuje služebně starší církevní vedoucí. Obživu si zajišťuje sám a za svou službu v Církvi nepobírá žádný plat. Doba služby není pevně stanovena, ale obvykle slouží biskup své kongregaci přibližně pět let a poté se zařazuje jako běžný člen do kongregace nebo je pověřen jinou zodpovědností mimo kongregaci.

Biskupa v jeho povinnostech podporují další nositelé kněžství, k nimž patří i jeho dva rádci neboli poradci. Kromě toho je biskupovi nápomocna rada sboru, kterou tvoří muži a ženy, kteří jsou pověřeni rozličnými zodpovědnostmi za členy sboru, mladé i starší.

V případě některých povinností v kongregaci, jako je žehnání symbolů těla (chléb) a krve (vody) při svátosti, udílení požehnání nemocným nebo křest jiného člena, který vstupuje do Církve, je zapotřebí, aby je vykonával nositel kněžství. Nositelem kněžství mohou být jen mužští členové, kteří toho jsou hodni.

U takových zodpovědností, jako jsou pronášení kázání ke kongregaci nebo společné modlitby na shromáždění jménem celé kongregace, není kněžství zapotřebí a dělí se o ně rovným dílem muži i ženy.

Skutečnost, že na úrovni kongregací neexistuje žádné placené duchovenstvo, je možná jedním z důvodů toho, proč je mezi Svatými posledních dnů tak pevně zakořeněna tradice dobrovolnictví. Pomoc se očekává od každého a neexistuje žádná trvalá skupina služebně starších místních vedoucích. Ten, kdo dnes slouží jako biskup, se může příští týden jako student účastnit lekce, kterou učí někdo, kdo byl předtím asistentem. 

Ani v kněžství neexistuje kariérní postup. Téměř všichni muži, kteří jsou v Církvi aktivní, zastávají úřad staršího nebo vysokého kněze. Tito muži se každý týden scházejí k výuce ve skupinách, kterým se říká kvora, a jsou organizováni proto, aby společně vykonávali určité zodpovědnosti, jako jsou péče o chudé nebo pomoc rodinám s jedním rodičem.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.