Téma

Aronovo kněžství

V Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů je Aronovo kněžství nižším ze dvou stupňů neboli řádů kněžství. Aronovo kněžství je předáváno věrným mužským členům Církve, kterým je minimálně 12 let, a každý muž je vysvěcen jednotlivě vkládáním rukou. O těch, kteří byli takto vysvěceni, se říká, že jsou „nositeli“ kněžství; většina mužů a chlapců Svatých posledních dnů jsou nositeli kněžství.

V Aronově kněžství jsou tři stupně neboli úřady: jáhen, učitel a kněz. Jáhni jsou obvykle mladí muži ve věku od 12 do 14 let, učitelé od 14 do 16 let a kněží od 16 do 18 let. Muži, kteří se stanou členy Církve po dosažení 18 let, nemusí procházet všemi úřady a obvykle začínají jako kněží.

Nositelé Aronova kněžství připravují svátost (svaté přijímání) a roznášejí ji během nedělní bohoslužby členům Církve, pomáhají navštěvovat členy v jejich domově, vybírají příspěvky na chudé a vykonávají další povinnosti vyznačující se službou. Aronovo kněžství bylo pojmenováno po Aronovi, který byl ve Starém zákoně bratrem Mojžíše.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.