Tisková zpráva

Jak pomáháme: Projekt služby – šití látkových tašek pro dětské oddělení nemocnice v Liberci

„…cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.“ (Matouš 25:40)

Projekt šití látkových tašek oznámila presidentka Pomocného sdružení kůlu Praha Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů Pavlína Pohořelická již v lednu 2020. Sestry měly své výrobky dovézt na konferenci Pomocného sdružení do Prahy v březnu, ale kvůli pandemii COVID-19 se konference nekonala. Sestry to však neodradilo, využily čas navíc a během léta zaslaly vedení kůlu hotové tašky, které pak byly 27. srpna předány vrchní sestře dětského psychiatrického oddělení nemocnice Liberec, paní magistře Stárkové, která ocenila dar i ochotu všech, kteří se na něm podíleli.

Sestra Eliška Neckařová, která se na předání ušitých tašek podílela spolu s presidentem Hanzalem, k projektu uvedla: „Bylo úžasné, že se do tohoto projektu zapojily sestry, mladé ženy i zájemkyně z celého kůlu, a tak vzniklo téměř 50 kusů nádherných látkových tašek. Tašky budou sloužit dětem, které přicházejí na hospitalizaci na dětské psychiatrické oddělení liberecké nemocnice. Děti zde chodí do školy, tráví čas při terapiích a zájmových činnostech, na zahradě nebo na vycházkách, a tak využívají svoje oblečení. Rodiče si při návštěvě odnášejí vše, co je potřeba vyprat, a přinášejí zpět čisté oblečení. A na to se nejlépe hodí tyto látkové tašky, které jsou bezpečné, hygienické a dobře vypadají. Tímto projektem jsme tedy podpořily malé pacienty a jejich rodiny, ale i zdejší lékařky, sestřičky a vychovatelky, které tyto tašky občas šijí samy ve svém volném čase.“

President Russell M. Nelson, prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů členy na dubnové generální konferenci vyzval: „Pomyslete jen na všechno to dobro, které může každý z nás vykonat během této doby, kdy celý svět prochází dramatickými změnami.“ (Slyš Jej, generální konference, duben 2020)

Členové Církve, ale i všichni ostatní mohou v této nelehké době nacházet radost v tom, že hledají příležitosti, jak druhým pomoci. Nebeský Otec miluje všechny své děti a bude jim v jejich úsilí pomáhat, bude jim žehnat a inspirovat je, kde a jakým způsobem mohou do života druhých okolo sebe přinést více radosti, světla, lásky a porozumění.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.