Téma

Proroci

Prorok je člověk, který je Bohem pověřen, aby byl Jeho mluvčím a aby byl učitelem, zjevovatelem a svědkem pravd evangelia. Prorokem je president Církve a také apoštolové.

Novodobí apoštolové a proroci jsou charakteristickým rysem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Členové Církve považují nejvyšší vedoucí Církve – Josepha Smitha, Brighama Younga a následné presidenty Církve – za proroky Boží podobně, jako za ně považují Abrahama, Mojžíše, Izaiáše a apoštoly z doby Ježíše Krista. Současným presidentem a prorokem Církve je Russell M. Nelson.

Členové Církve věří, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je znovuzřízenou církví, kterou původně založil Ježíš Kristus během svého života ve smrtelnosti. Součástí tohoto znovuzřízení jsou i žijící proroci a apoštolové.

S novodobými proroky jsou spojena pokračující zjevení a další písma.  Joseph Smith je nejvíce znám nejspíše díky tomu, že přeložil Knihu Mormonovu – další svědectví o Ježíši Kristu a díky tomu, že položil základy Církve v 19. století. Následní presidenti Církve přispěli svým jedinečným a osobitým způsobem.

Víra v proroky a apoštoly, kteří Církev vedou, neznamená, že členové své vedoucí slepě následují. Ačkoli prorok Boží přijímá zjevení a inspiraci pro vedení Církve jako celku, zjevení probíhá na každé úrovni – přijímají ho vedoucí kongregací, rodiny i jednotlivci. Od jednotlivých členů se ve skutečnosti očekává, že budou usilovat o božské vedení, které jim bude pomáhat v jejich životě, v jejich zodpovědnostech v Církvi i v jejich časných záležitostech, včetně jejich zaměstnání. Od členů se také očekává, že budou s modlitbou usilovat o vlastní „svědectví“ neboli přesvědčení týkající se zásad, kterým je jejich vedoucí učí.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.