Téma

Kaple

Místnost nebo sál v církevním sborovém domě, kde se konají bohoslužby příslušné kongregace. Členové Církve se k nedělním bohoslužbám shromažďují v kaplích, nikoli v chrámech.

Viz také:

Video: What to expect in a Latter-day Saint chapel [Co lze očekávat v kapli Svatých posledních dnů] (v angličtině)

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.